suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Alle kouluikäiset lapset kuuluvat varhaiskasvatusoikeuden piiriin. Varhaiskasvatusta järjestävät kunta ja yksityiset palveluntuottajat.

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se on tavoitteellista ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Jokaiselle lapselle laaditaan ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Huoltajien tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa lapselleen viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkua.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Savonlinnan kaupunki

Palvelusta vastaa

Savonlinnan kaupunki
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 20.11.2023