suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhäjärven kaupunki

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Pyhäjärvi
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on huoltajien päätettävissä.

Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille.

Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua,

jossa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsi osallistuu esiopetukseen.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.

Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksen tekee lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPyhäjärven kaupunki
Palvelusta vastaaPyhäjärven kaupunki
Alue Pyhäjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pyhäjärven kaupunki
Päivitetty: 19.5.2021