suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Reisjärven kunta

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

  • Palvelu
  • Reisjärvi
  • Julkinen palvelu

Reisjärvellä perhepäivähoitoa toteutetaan hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa tai lasten omassa kodissa kolmiperhepäivähoitona. Perhepäivähoitajien määrä vaihtelee asiakasperheiden tarpeiden mukaan. Perhepäivähoidossa korostuu kodinomaisuus.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuksesta annetun lain 11 a §:n mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaReisjärven kunta
Palvelusta vastaaReisjärven kunta
Alue Reisjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Reisjärven kunta
Päivitetty: 15.2.2022