suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maskun kunta

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

  • Palvelu
  • Masku
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoito on lapsilähtöistä varhaiskasvatusta eri-ikäisten lasten pienryhmissä perhepäivähoitajan kodissa.

Ohjatussa perhepäivähoidossa hoitaja toimii omassa kodissaan ja on työsuhteessa kuntaan. Hänellä voi ryhmässään olla kokopäiväisesti enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi hoitoryhmässä voi olla yksi esiopetus- tai kouluikäinen osapäiväisesti.

Maskussa varhaiskasvatuksen esimiehet toimivat perhepäivähoitoalueiden esimiehinä.

Maskussa toimii yhteensä noin 10 perhepäivähoitajaa kunnan eri alueilla. Suurimmalla osalla perhepäivähoitajista on koulutuksena joko lähihoitajan koulutus tai perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Pieni hoitoryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen ja läheisen yhteistyön hoitolasten perheiden kanssa. Kun lapsi aloittaa perhepäivähoidossa, hänelle tehdään hoitosopimus ja varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa (lapsen vasu). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa seurataan vuosittain hoitajan ja vanhempien yhteisissä ns. vasukeskusteluissa.

Perhepäivähoidossa toiminta perustuu Maskun kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Perushoito, eli ruokailu, lepo, ulkoilu, ja puhtaus on tärkeässä roolissa, koska perhepäivähoidossa lapset ovat yleensä iältään 1–3-vuotiaita. Hoitajat noudattavat säännöllistä päivärytmiä, mikä edistää lapsen turvallisuuden tunnetta.

Toiminnan sisällössä lasten oman leikin osuus on suurempi kuin ohjatun toiminnan. Ohjattua toimintaa, kuten metsäretkiä, liikunta-, laulutuokioita, askartelua tai ohjattuja leikkejä on myös viikoittaisessa ohjelmassa mukana. Satutuokiot kuuluvat jokaiseen päivään. Lapsia otetaan mukaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti toiminnan suunnitteluun kykyjensä mukaan.

Perhepäivähoitajat suunnittelevat myös yhdessä toimintaa alueittain koko alueen perhepäivähoitolapsille, esimerkiksi urheilukilpailuja, retkiä, joulu-, ja kevätjuhlia, laskiaisriehaa jne. Myös päiväkotien kanssa tehdään yhteistyötä. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään joko päiväkodeissa tai toisilla perhepäivähoitajilla.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN

Hakemus tulee jättää pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Maskun kunnassa päivähoitoon hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella (myös paperilomakkeet mahdollisia).

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman/huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Perheen jokaisesta päivähoitoa tarvitsevasta lapsesta täytetään oma hakemus.

Hakemiseen liittyviä ohjeita saa varhaiskasvatus- ja opetustoimistosta, päiväkodeista sekä kunnanviraston palvelupisteestä.

Paperiset hakemukset palautetaan liitteineen Varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon (Hallintotie 2, 21250 Masku). Sijoituspäätökset tekee varhaiskasvatusjohtaja.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Mikäli lapsella on erityishoidon tarve (erityisruokavalio, sairaus, kehitysviivästymä tms.) tarvitaan asiantuntijan lausunto, joka toimitetaan varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon ennen hoidon alkua.

Jos lapselle haetaan vuorohoitoa, on toimitettava työnantajan todistus vuorotyöstä.

SIIRTOHAKEMUKSET

Mikäli perhe toivoo toista päivähoitopaikkaa lapselleen, he voivat tehdä siirtohakemuksen sähköisenä hakemuksena. Päivähoidon sisäiset siirrot tehdään pääsääntöisesti toimintavuoden alusta (1.8. alkaen). Siirtoa voi anoa ympäri toimintakauden. Siirtohakemus on voimassa 4 kk, jonka jälkeen hakemus tulee uusia.

Siirtoanomuksen voi tehdä myös paperisena, joka toimitetaan Varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaskun kunta
Palvelusta vastaaMaskun kunta
Alue Masku
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Maskun kunta
Päivitetty: 23.3.2021