suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Varhaiskasvatus päiväkodissa

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationLiperin kunta
openptv_service_area Liperi
openptv_service_language lang_fi

Alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, perhepäivähoitoon tai päiväkotihoitoon, enintään 10 h/vrk. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt. Liperissä kunta tukee yksityisiä päiväkoteja yksityisen hoidon tuen kuntalisällä.

Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki sekä valtakunnallinen ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja muu lainsäädäntö. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Kasvatusyhteistyön avulla edistetään lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Liperissä varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat joustavan jatkumon, joka takaa kaikille lapsille tasa-arvoisen sekä monipuolisen kasvun- ja oppimisenpolun.

Liperissä on seitsemän kunnallista ja kaksi yksityistä päiväkotia. Kunnalliset päiväkodit sijaitsevat Liperin kirkonkylällä, Viinijärvellä ja eri puolella Ylämyllyn taajamaa. Yksityiset päiväkodit sijaitsevat Ylämyllyllä Jyrinkylässä. Liperissä kaikki päiväkotiryhmät ovat sisarusryhmiä, joiden avulla turvataan hyvien sisarussuhteiden syntyminen sekä mahdollistetaan vertaisoppiminen. Lapset ja aikuiset suunnittelevat yhdessä leikki- ja oppimisympäristöjä sekä toimintaa. Päivät sisältävät leikkiä ja toimintaa erilaisissa pienryhmissä lasten mielenkiinnon ja toiveiden pohjalta. Aikuiset havainnoivat ja ohjaavat lasten leikkiä ja edistävät siinä tapahtuvaa oppimista.


ptv_serviceView_serviceUserInstructions

Tee sähköinen hakemus neljä kuukautta ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa.

Palvelusuunnittelija ottaa teihin yhteyttä ja yhdessä mietitään lapselle sopivaa paikkaa, määritellään varhaiskasvatuksen tarve, ennakkoon varatut tunnit ja miten niitä tullaan kuukausittain käyttämään.


ptv_serviceView_serviceRequirements

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Laajempi oikeus on silloin, jos vanhemmat käyvät työssä tai opiskelevat kokopäiväisesti tai jostain muusta lasta tai perhettä koskevasta erityisestä syystä.

ptv_serviceView_serviceCharge_Chargeable

Tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen maksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Maksun suuruuteen vaikuttaa perheen koko, tulot ja tuntivaraus/kuukausi.

Laskutus tapahtuu maksupäätöksen perusteena olevan tuntivarauksen perusteella.

Toimita tuloselvityslomake liitteineen kahden viikon sisällä varhaiskasvatuksen alkamisesta.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Liperin kunta