suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Varhaiskasvatus päiväkodissa

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, perhepäivähoitoon tai päiväkotihoitoon enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa.. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt. Liperissä kunta tukee yksityisiä päiväkoteja yksityisen hoidon tuen kuntalisällä.

Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki sekä valtakunnallinen ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja muu lainsäädäntö. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Kasvatusyhteistyön avulla edistetään lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Liperissä varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat joustavan jatkumon, joka takaa kaikille lapsille tasa-arvoisen sekä monipuolisen kasvun- ja oppimisenpolun.

Liperissä on seitsemän kunnallista ja kaksi yksityistä päiväkotia. Kunnalliset päiväkodit sijaitsevat Liperin kirkonkylällä, Viinijärvellä ja eri puolella Ylämyllyn taajamaa. Yksityiset päiväkodit sijaitsevat Ylämyllyllä Jyrinkylässä. Liperissä kaikki päiväkotiryhmät ovat sisarusryhmiä, joiden avulla turvataan hyvien sisarussuhteiden syntyminen sekä mahdollistetaan vertaisoppiminen. Lapset ja aikuiset suunnittelevat yhdessä leikki- ja oppimisympäristöjä sekä toimintaa. Päivät sisältävät leikkiä ja toimintaa erilaisissa pienryhmissä lasten mielenkiinnon ja toiveiden pohjalta. Aikuiset havainnoivat ja ohjaavat lasten leikkiä ja edistävät siinä tapahtuvaa oppimista.

Toimi näin

Tee sähköinen hakemus neljä kuukautta ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa.

Palvelusuunnittelija ottaa sinuun yhteyttä, jonka jälkeen voitte yhdessä miettiä lapselle sopivaa paikkaa, määritellä varhaiskasvatuksen tarpeen ja ennakkoon varatut tunnit, sekä miten käytät tunteja kuukausittain.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen maksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Maksun suuruuteen vaikuttaa perheen koko, tulot ja tuntivaraus/kuukausi.

Laskutus tapahtuu maksupäätöksen perusteena olevan tuntivarauksen perusteella.

Toimita tuloselvityslomake liitteineen kahden viikon sisällä varhaiskasvatuksen alkamisesta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 1.4.2021