suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautalammin kunta

Varhaiskasvatus päiväkodeissa

  • Palvelu
  • Rautalampi
  • Julkinen palvelu

Alle kouluikäisellä lapsella ja hänen vanhemmillaan tai muulla huoltajalla on oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatuspalveluissa. Rautalammilla varhaiskasvatuspalveluita on päiväkodeissa (Pentinpellon vuoropäiväkoti ja Riihikodon päiväkoti), ryhmäperhepäivähoidossa Kerkonkoskella ja perhepäivähoitajien omassa kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona.

Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu, jossa tavoitteena on yhdessä huoltajien kanssa rakentaa lapselle ehjä kasvun, kehityksen ja oppimisen polku niin, että lapsen etu ja osallisuus toteutuvat. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista ja mahdollistaa huoltajien osallistumisen työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien välinen vuorovaikutus sekä henkilöstön ja huoltajien yhteinen kasvatuskumppanuus, joka toteutuu huoltajien kanssa tehtävässä päivittäisessä yhteistyössä.

Rautalammin varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja kuntakohtaista suunnitelmaa. Rautalammin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma löytyy kunnan nettisivuilta osoitteesta: https://urly.fi/QvK

Toimi näin

Yhteistyö huoltajien kanssa

Varhaiskasvatuksen aloitusvaihe suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä huoltajien kanssa siten että muutos kotoa varhaiskasvatukseen tukisi lapsen kiintymyssuhteita ja turvallisuuden tunnetta mahdollisimman hyvin. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta, riittävän pitkästä, pehmeästä tutustumisjaksosta vanhemman kanssa tulevassa hoitopaikassa. Keskeistä on luottamuksellisen yhteistyön käynnistyminen aikuisten välillä, koska hyvä yhteistyö on perusta lapsen varhaiskasvatukselle. Aloituskeskustelu käydään joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa.

Varhaiskasvatuksessa keskeisiä sisältöjä ovat turvallinen lapsen hoito, leikki, puheen ja kielen, omatoimisuuden, liikunnallisten ja muiden motoristen taitojen sekä sosiaalisten taitojen kehityksen tukeminen. Keskeistä on myös lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvä yhteistyösuhde huoltajien kanssa ja vanhemmuuden tukeminen.

Yhteistyömuotoja:

• Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen

varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu, jonka tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja huoltajien näkemysten huomioiminen toiminnan järjestämisessä sekä lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjataan myös tavoitteet, jotka asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja Vasun laatimiseen osallistuvat sekä lapsi että lapsen huoltajat.

• Keskustelu lapsen hoidon toteutumisesta.

• Käydään perhekohtaiset keskustelut vähintään kaksi kertaa vuodessa.

• Vanhempainiltoja, joiden aiheet muodostuvat lapsiryhmän

ajankohtaisista tarpeista, vanhempien toiveista, kasvun ja kehityksen asioista.

• Juhlia ja yhteisiä tapahtumia.

• Yhteistyö kodin, varhaiskasvatuspalveluiden ja neuvolan välillä käsittää myös 4 –vuotislomakkeen, joka toimii yhteistyön välineenä. 4 -vuotislomakkeelle kukin taho kirjaa havaintojaan lapsen toiminnasta. Lomakkeen tarkoituksena on tukea ja helpottaa yhteistyötä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi ja seuraamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautalammin kunta
Palvelusta vastaaRautalammin kunta
Alue Rautalampi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautalammin kunta
Päivitetty: 25.5.2021