suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Varkauden kaupunki

Varhaiskasvatus kunnallisessa perhepäivähoidossa

  • Palvelu
  • Varkaus
  • Julkinen palvelu

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Varkaudessa perhepäivähoitoa on tarjolla hoitajan kotona. Leikki ja kodin askareet luovat hyvät mahdollisuudet uuden oppimiseen ja opittujen taitojen työstämiseen. Päivähoidon kasvatustavoitteet luovat pohjan monipuoliselle toiminnalle.

Lapsiryhmään kuuluu tavallisesti neljä alle kouluikäistä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokainen lapsi saa perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Perhepäivähoidossa korostetaan lapsen yksilöllisyyttä, johon pieni lapsiryhmän koko luo hyvät mahdollisuudet. Turvallista ja lämmintä oloa tukee lapsen ja perheen jatkuva suhde yhteen hoitajaan ja aktiivinen yhteistyö vanhempien ja hoitajan välillä.

Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu. Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarkauden kaupunki
Palvelusta vastaaVarkauden kaupunki
Alue Varkaus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Varkauden kaupunki
Päivitetty: 30.11.2021