suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Muhoksen kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa perhepäivähoidossa

  • Palvelu
  • Muhos
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lisäksi hoitajalla saa olla osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi.

Perhepäivähoitomuodot ovat:

- hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan,

- lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito.

Kolmiperhepäivähoidon hoitorenkaan muodostaa 2-4 perhettä ja kotia, joissa on enintään neljä alle kouluikäistä ja yksi osa-aikainen lapsi. Kolmiperhepäivähoidossa kunnan palkkaama hoitaja hoitaa vuoroviikoin tai muuten sovitun mukaisesti eri kodeissa samaa lapsiryhmää.

Kun perhepäivähoitaja on esimerkiksi vuosilomalla tai koulutuksessa lapselle järjestetään varahoitopaikka. Varahoitopaikkana voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitajia on eri puolilla Muhoksen kirkonkylää sekä Päivärinteen alueella. Päivärinteen alueen perhepäivähoidosta vastaa Päivärinteen päiväkodin johtaja.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspalveluihin voit hakea ympäri vuoden. Hakemus on voimassa yhden (1) vuoden hakemuksen jättöpäivästä alkaen.

Mikäli päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan äkillinen tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai muusta koulutuksesta, täytä ja toimita hakemus mahdollisimman pian. Hakemus tulee toimittaa aina vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Hakeaksesi päivähoitopaikkaa täytä sähköinen päivähoitohakemus.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 290€. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. Alle 27 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä. Maksu perustuu lapsen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta tehtävään sopimukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuhoksen kunta
Palvelusta vastaaMuhoksen kunta
Alue Muhos
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Muhoksen kunta
Päivitetty: 25.10.2019