suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

  • Palvelu
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä yhdessä vanhempien kanssa edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa, sisällössä ja toteutuksessa tulee huomioida lasta kunnioittava toimintatapa, pedagoginen monipuolisuus ja myönteiset oppimiskokemukset. Varhaiskasvatuksessa edistetään perheitä ja lasta osallistavaa toimintakulttuuria, yhteisöllisyytä ja suvaitsevaisuutta.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspalveluita perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitohakemus jätetään alueen päivähoitotoimistoon viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Päivähoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta päivähoitopaikasta tehdään erillinen päätös.

Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta tai voit tulostaa lomakkeen kunnan kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Varhaiskasvatuspalveluita perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitohakemus jätetään alueen päivähoitotoimistoon viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Päivähoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta päivähoitopaikasta tehdään erillinen päätös.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSievin kunta
Palvelusta vastaaSievin kunta
Alue Sievi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 23.3.2021