suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Muhoksen kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

  • Palvelu
  • Muhos
  • Julkinen palvelu

Muhoksella toimii kaksi päiväkotia: keskustan alueella Koivulehdon päiväkoti ja Päivärinteen alueella Päivärinteen päiväkoti, jonka yksi lapsiryhmä toimii Laitasaaren koulun tiloissa. Vuoropäivähoitoa tarjotaan Koivulehdon päiväkodissa ja Tenavien ryhmäperhepäivähoitokodissa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuspalveluissa esiopetusta järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta tarvitseville esioppilaille Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa.

Päiväkodeissa toiminta pohjautuu Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Lapsen ilo ja innostuneisuus luovat pohjaa tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle: lapsi kokee saavansa arvostusta ja ymmärrystä sekä uskaltaa olla oma itsensä ja yrittää.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspalveluihin voit hakea ympäri vuoden.

Mikäli päivähoidontarve tulee äkillisesti johtuen esim. työllistymisestä, opiskelusta tai muusta koulutuksesta, täytä ja toimita hakemus mahdollisimman pian. Hakemus tulee toimittaa kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Hakemus on voimassa yhden (1) vuoden hakemuksen jättöpäivästä alkaen.

Käytä ilmoittautumiseen ensisijaisesti verkkoasiointia.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa.

Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen vuoksi. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarvetta ja perusteita arvioidaan tarpeen mukaan.

Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 289€. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. Alle 27 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta tehtävään sopimukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuhoksen kunta
Palvelusta vastaaMuhoksen kunta
Alue Muhos
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Muhoksen kunta
Päivitetty: 11.2.2020