suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Muhoksen kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

  • Palvelu
  • Muhos
  • Julkinen palvelu

Muhoksella toimii kaksi päiväkotia: keskustan alueella Koivulehdon päiväkoti ja Päivärinteen alueella Päivärinteen päiväkoti. Lasten vuorohoitoa järjestetään Koivulehdon päiväkodissa, jonka Katajat-vuorohoitoryhmä on auki lasten hoidon tarpeen mukaan ympäri vuorokauden. Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään Koivulehdon päiväkodissa. Esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa.

Päiväkodeissa toiminta pohjautuu Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hakeaksesi varhaiskasvatuspaikkaa täytä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista. Verkkosivuilla on myös täytettävä lomake, jonka voi palauttaa joko päiväkotiin tai kunnanviraston asiointipisteeseen, varhaiskasvatustoimistoon osoitettuna. Varhaiskasvatuspalveluihin voit hakea ympäri vuoden.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve tulee äkillisesti johtuen esim. työllistymisestä, opiskelusta tai muusta koulutuksesta, täytä ja toimita hakemus mahdollisimman pian. Hakemus tulee toimittaa kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Hakemus on voimassa yhden (1) vuoden hakemuksen jättöpäivästä alkaen.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävään esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa.

Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 289€. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. Alle 27 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta tehtävään sopimukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuhoksen kunta
Palvelusta vastaaMuhoksen kunta
Alue Muhos
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Muhoksen kunta
Päivitetty: 9.3.2022