suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maskun kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

  • Palvelu
  • Masku
  • Julkinen palvelu

Maskun kunnassa on 4 kunnallista päiväkotia, joissa on alle 3-vuotiaiden, 3–5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten lasten ryhmiä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut on integroitu tavallisiin tai pienryhmiin. Vuoropäiväkoti SatuSeikelässä Seikelän alueella järjestetään päivähoitoa eri vuorokauden aikoina. Lounatuulen päiväkoti sijaitsee Lemun alueella, Tammenahjon päiväkoti Humikkalan alueella sekä Satumetsän päiväkoti keskustan alueella.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN

Hakemus tulee jättää pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Maskun kunnassa päivähoitoon hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella (myös paperilomakkeet mahdollisia).

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman/huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Perheen jokaisesta päivähoitoa tarvitsevasta lapsesta täytetään oma hakemus.

Hakemiseen liittyviä ohjeita saa varhaiskasvatus- ja opetustoimistosta, päiväkodeista sekä kunnanviraston palvelupisteestä.

Paperiset hakemukset palautetaan liitteineen Varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon (Hallintotie 2, 21250 Masku). Sijoituspäätökset tekee varhaiskasvatusjohtaja.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Mikäli lapsella on erityishoidon tarve (erityisruokavalio, sairaus, kehitysviivästymä tms.) tarvitaan asiantuntijan lausunto, joka toimitetaan varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon ennen hoidon alkua.

Jos lapselle haetaan vuorohoitoa, on toimitettava työnantajan todistus vuorotyöstä.

SIIRTOHAKEMUKSET

Mikäli perhe toivoo toista päivähoitopaikkaa lapselleen, he voivat tehdä siirtohakemuksen sähköisenä hakemuksena. Päivähoidon sisäiset siirrot tehdään pääsääntöisesti toimintavuoden alusta (1.8. alkaen). Siirtoa voi anoa ympäri toimintakauden. Siirtohakemus on voimassa 4 kk, jonka jälkeen hakemus tulee uusia.

Siirtoanomuksen voi tehdä myös paperisena, joka toimitetaan Varhaiskasvatus- ja opetustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu Maskussa siten, että toisen tai molempien huoltajien ollessa kotona (esim. työttömyys, hoitovapaa) lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20 h/vk, osapäiväisesti tai osaviikkoisesti, jonka vanhemmat voivat valita (Varope 15.12.2015 § 175, 24.4.2018 § 64).

Osapäiväinen varhaiskasvatus toteutetaan 4 h/pv arkipäivisin klo 7.30 - 12.00 välisenä aikana. Osaviikkoinen varhaiskasvatus toteutetaan 8 h/pv kahtena tai kolmena päivänä viikossa vuoroviikoin klo 7.30 - 16.30 välisenä aikana. Arkipyhiä ei korvata muina päivinä.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat 1.3.2017 alkaen lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, määritetään korkein maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaskun kunta
Palvelusta vastaaMaskun kunta
Alue Masku
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Maskun kunta
Päivitetty: 23.3.2021