suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinjärven kunta

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

  • Palvelu
  • Lapinjärvi
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatus ja esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito toteutetaan kasvatuskumppanuudessa lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää pienten lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kasvatukseen tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppaanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustyö muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.

Kirkonkylän keskustassa toimii Peikkolaakson päiväkoti, joka tarjoaa sekä suomen- että ruotsinkielistä hoitoa. Porlammilla toimii kodinomainen ryhmäperhepäiväkoti, jossa lapset osallistuvat kaikkeen toimintaan ikänsä ja osaamisen mukaan.

Kunnassa on myös yksi perhepäivähoitaja, joka hoitaa kotonaan lapsia.

Kaikki yksiköt tekevät yhteistyötä keskenään. Meillä on esimerkiksi yhteisiä konsertteja, tapahtumia, retkiä ja juhlia.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Ota yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön. Hae päivähoitopaikkaa täyttämällä kunnan kotisivuilta löytyvän hakemus-lomakkeen ja toimita se päiväkotiin tai kunnan yhteispalvelupisteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapinjärven kunta
Palvelusta vastaaLapinjärven kunta
Alue Lapinjärvi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Lapinjärven kunta
Päivitetty: 18.11.2019