suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Varhaiskasvatus, kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Tohmajärvi
  • Julkinen palvelu

Tohmajärvellä on kaksi kunnallista päiväkotia, joissa on ryhmät eri-ikäisille lapsille. Käenpesän päiväkoti sijaitsee Kemiessä ja Tikkalan päiväkoti Tikkalassa. Vuorohoitoa alle kouluikäiselle lapsellesi voit hakea molempien huoltajien vuorotyön vuoksi Ryhmäperhepäiväkoti Keijukasta, mikä toimii Käenpesän päiväkodin yhteydessä.

Päiväkotien toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunni ...

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hae päiväkotihoitoa ensisijaisesti sähköisesti eDaisyllä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen, voit myös tulostaa paperisen hakemuksen Tohmajärven varhaiskasvatuksen kotisivuilta. Paperisia hakemuksia saat myös varhaiskasvatuksen toimistosta. Palauta paperinen hakemus varhaiskasvatuksen toimistoon tai varhaiskasvatuksen päällikölle.

Tee jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta erillinen hakemus. Tee varhaiskasvatushakemus heti, kun haet koulutukseen tai opiskelemaan, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Tohmajärvelle tai olet palaamassa töihin esimerkiksi hoitovapaan jälkeen. Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita, vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Voit peruuttaa hakemuksen, mikäli lapsesi ei tarvitsekaan hoitopaikkaa.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen hoitopaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen hoitopaikkaan, uutta varhaiskasvatushakemusta ei tarvita. Tässä tapauksessa ota yhteys varhaiskasvatuksen päällikköön.

Kun lapsellesi järjestyy varhaiskasvatuspaikka, saat siitä päätöksen eDaisyyn. Päätöksen saatuasi toimita tuloselvitystiedot sähköisesti varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten viimeistään kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä määräaikaan mennessä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu, kunnes toimitat tulotiedot.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen laskutus. Arvioi lapsesi hoitopäivien yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa jo hakemusta tehdessäsi.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Palvelun toteuttaa

Tohmajärven kunta

Palvelusta vastaa

Tohmajärven kunta
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 11.4.2022