suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Keuruun varhaiskasvatuksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat lasten päivähoito, esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta.

Lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiä voivat saada päivähoitoa kunnan järjestämänä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Keuruulla toimii 4 kaupungin ylläpitämää päiväkotia ja 1 yksityinen päiväkoti. Esiopetusta järjestetään Einari Vuorelan koulussa, Haapamäen yhteiskoulussa, Pihlajaveden- ja Pohjoislahden ala-asteilla. Lisäksi Aurinkolinnan-, Lapin- ja Seipon päiväkodeissa sekä yksityisessä Päiväkoti Tähtitarhassa.

Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten tasapainoista kehitystä ja kasvua yhdessä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa vastataan lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Mikäli varhaiskasvatustarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. 

Varhaiskasvatukseen haetaan ensisijaisesti eAsioinnin kautta. eAsioinnista löydät seuraavat sähköiset lomakkeet: varhaiskasvatushakemus, esiopetukseen ilmoittautuminen, sähköiset päätökset ja hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Paperisia hakemuksia saa edelleen päiväkodeista sekä Keuruun kaupungintalolta yhteispalvelupisteestä ja varhaiskasvatustoimistosta. Hakemukset palautetaan varhaiskasvatustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapselle voidaan myöntää kunnallinen päivähoitopaikka vanhempainvapaan jälkeen. Jos molemmat vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat kokopäiväisesti, lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Jos toinen vanhemmista on kotona, on lapsella oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Tarvittaessa lapselle voidaan myöntää enemmän kuin 20 tuntia varhaiskasvatusta esimerkiksi erityisen tuen tarpeeseen tai perheen tilanteeseen perustuen.

Palvelu on maksullinen. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus. Päivähoidosta peritään kuukausimaksu.

Palvelu on maksullinen.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista Keuruun kaupungin verkkosivuilta:

https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/maksut

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 5.7.2022