suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemin kaupunki

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Kemi
  • Julkinen palvelu

Kemissä on yhdeksän päiväkotia, joista yksi toimii myös vuoropäiväkotina. Lapselle voi myös hakea paikkaa perhepäivähoidosta.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Päätös varhaiskasvatuspaikasta tulee vanhemman sähköiseen asiointipohjaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Perheille tehdään yksi hoitosopimus, vaikka lapsella olisi kaksi perhettä. Asiakasmaksu määräytyy sen vanhemman tulojen mukaan, missä lapsi väestörekisterin mukaan asuu. Vanhemmat sopivat keskenään millaisen yhden hoitosopimuksen tekevät ja kumpi vanhempi ilmoittaa lapsen hoitotunnit sähköisesti.

Tulosidonnainen, hoitoaikaperusteinen päivähoito.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemin kaupunki
Palvelusta vastaaKemin kaupunki
Alue Kemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemin kaupunki
Päivitetty: 8.12.2021