suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karvian kunta

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Karvia
  • Julkinen palvelu

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada varhaiskasvatusta kunnan järjestämänä. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten laaja-alaista osaamista. Pedagogisen toiminnan lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet sekä eri tiedon- ja taidonaloihin perustuvat oppimisen alueet. Ne on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia toisistaan irrallisia kokonaisuuksia vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnonkohteiden ja osaamisen mukaisesti. Tavoitteena on turvata lapselle toiminnan monipuolisuus, eheys ja kokonaisvaltaisuus varhaiskasvatuksen aikana.

Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista erilaisin työtavoin. Lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu vahvistavat toiminnallisuutta, osallisuutta ja luovuutta toiminnassa. Lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.

Karviassa varhaiskasvatusta on saatavilla päiväkoti Kissankimalluksessa sekä ryhmäperhepäiväkoti Onnimannissa.

Toimi näin

Tee lapsesi varhaiskasvatuspaikkaa koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, hae paikkaa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Voit tulostaa hakemuksen itse tai hakea kunnanvirastolta päivähoitotoimistosta. Palauta hakemus täytettynä ja allekirjoitettuna päivähoidon ohjaajalle.

Toimita maksun määräämistä varten molempien vanhempien tai huoltajien tulotiedot päivähoitotoimistoon kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

Maksut tarkistetaan kerran vuodessa, jolloin tulotiedot on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tulotiedoissasi tapahtuu olennainen muutos (työtön työllistyy, opiskelija on kesätöissä, työpaikka vaihtuu), toimita uudet tulotiedot pikimmiten päivähoitotoimistoon.

Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, mikäli hyväksyt korkeimman päivähoitomaksun.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tarkista ajantasainen hinnasto Karvian kunnan verkkosivuilta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarvian kunta
Palvelusta vastaaKarvian kunta
Alue Karvia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karvian kunta
Päivitetty: 9.4.2021