suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iitin kunta

Varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Iitti
  • Julkinen palvelu

Lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä sen tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa. 

Iitin kunnassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa on tarjolla yksityisen palveluntuottajan kautta. 

Kunnallinen päiväkotihoito alle kouluikäisille lapsille voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminnan painopiste on pedagogisessa toiminnassa, ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Iitin kunta järjestää varhaiskasvatusta kuudessa päiväkodissa. Päiväkodeista Metsämyyrän ja Nuppulan päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta. Vuorohoitoa on mahdollista saada Vaahteran päiväkodissa.

Muistutus- ja kanteluohje (Varhaiskasvatuslaki 54§) löytyy toimintaohjeiden alta.

PÄIVÄHOITOTOIMISTO SIIRTYNYT VANHALLE KUNNANTALOLLE, OSOITTESEEN RAUTATIENKATU 22, KAUSALA 1KRS.

Varhaiskasvatuksen yksiköt, ryhmät ja puhelinnumerot

 

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Mikäli päivähoidontarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuslaki 54§, muistutus ja kantelu

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Päivähoitomaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIitin kunta
Palvelusta vastaaIitin kunta
Alue Iitti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iitin kunta
Päivitetty: 8.1.2020