suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille päiväkodissa

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Päiväkodille on keskitetty Lapunmäen esikoululaisten aamu-ja iltapäivähoito. Konnevedellä päiväkotihoidossa toimii osaava ja auttava henkilökunta, joka pyrkii tukemaan lapsen tervettä kasvua.

Päiväkotihoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Päivähoidon varhaiskasvatus yhdistää hoidon, kasvatuksen ja opetuksen. Päiväkotien toimintaa ohjaa Konneveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksessa lapset kohdataan yksilöinä ja ainutlaatuisina huomioiden aina lapsen ja perheen etu. Lapsi oppii ja tutustuu ympäröivään maailmaan leikkien, liikkuen ja tutkien turvallisessa vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksessa korostuu hoidon ja huolenpidon, kasvatuksen ja oppimisen eheä kokonaisuus.

Varhaiskasvatuksen keskeisiä arvoja ovat luottamus, rohkeus, luovuus ja välittäminen. Nämä samat arvot ovat mukana lapsen polulla myös esi- ja perusopetuksessa.

Toimintakauden alussa asetetaan toiminnan tavoitteet lasten ja huoltajien ajatuksia kuunnellen. Henkilöstö pyrkii huomioimaan lasten aikaisempia kokemuksia ja mielenkiinnon kohteita toiminnan ja oppimisen pohjaksi.

Henkilöstön vastuulla on turvallisen, lämpimän ja innostavan ilmapiirin luominen. Toiminnassa huomioidaan mahdollisimman monipuolinen leikkiympäristö ja lasten mahdollisuus suunnitella ympäristöä ja toimintaa.

Toimi näin

Päivähoitopaikkoja haetaan päivähoitotoimiston kautta. Päiväkotiin hakemisessa ei ole erillistä hakuaikaa sillä päiväkotihoitoon voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa on pyrittävä hakemaan neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Kiireellisissä tapauksissa, työllistymisestä tai opiskelusta johtuvista syistä, varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.

Tiedustelut ja hoitosopimukset: PÄIVÄHOITOTOIMISTO ( ma, ti ja pe) p. 040 702 8601

pauliina.oittinen@konnevesi.fi

Päivähoitohakemuksen yhteydessä lähetetään esitietokaavake ( sisältää yhteystietoja ja pieniä, mutta tärkeitä käytännön asioita), jonka huoltajat palauttavat varhaiskasvatuspaikkaan tullessaan ensimmäisen kerran lapsen kanssa tutustumaan. Ennen hoitosuhteen alkua tai viimeistään heti sen alettua käydään aloituskeskustelu huoltajien kanssa. Tämä keskustelu on lähtökohta avoimelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle huoltajien ja henkilöstön välillä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuutta myös siihen, että joku henkilöstöstä käy lapsen kotona.

Kenelle ja millä ehdoin

Konneveden kunta tarjoaa varhaiskasvatusta kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Päivähoito-oikeus alkaa vanhampainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen.

Voi tarkastaa Konneveden varhaiskasvatuksen hinnaston alla olevasta asiointikanavasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko pääsevät kotiin tai siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 1.7.2021