suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin (asiakasmaksulaki 11 §). Maksu perustuu perheen kokoon, bruttotuloihin ja lapsen varhaiskasvatustarpeen laajuuteen. Asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Asiakasmaksun laskennassa perheen bruttotuloista vähennetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen tuloraja. Korkein maksu on perheen nuorimmasta lapsesta 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % (enintään 118 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (enintään 59 €/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Asiakasmaksu laskutetaan kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista (11) kalenterikuukaudelta toimintavuodessa (1.8.-31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden syyskuussa. Vantaalle muuttavan perheen tulee ilmoittaa, mikäli lapsi on ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa muussa kunnassa toimintavuoden alkaessa.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yhtäjaksoisesti kaksi kuukautta, on mahdollista käyttää hoitopaikkatakuuta.

Huom. Perusopetuslain mukainen esiopetus on lapselle maksutonta, mutta siihen liittyvä varhaiskasvatus on maksullista. Yhteishuollossa olevan lapsen asiakasmaksu määräytyy lähivanhemman perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaisesti. 

Toimi näin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksui... - Sähköpostipalvelu laskun maksamiseen liittyviin tiedusteluihin: paivahoitolaskut@vantaa.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin... - Sähköpostipalvelu maksupäätöksiin liittyviin tiedusteluihin: varhaiskasvatuksen.asiakasmaksut@vantaa.fi

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 6.10.2022