suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Varhaiserityisopetus /Kasvun ja oppimisen tuki

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjävedellä lapsi tulee varhaiskasvatuspalvelujen piiriin tullessaan päivähoitoon tai esiopetukseen. Huoltajilla voi jo olla päivähoitoa tai esiopetusta hakiessa tietoa siitä, että lapsi tarvitsee tukea kasvuunsa ja oppimiseensa. Tällöin lapsen tarvitseman tuen he voivat kirjata hakulomakkeeseen jo hakiessaan hoitopaikkaa. Joskus tuen tarve huomataan vasta myöhemmin. Tällöin keskustellaan yhdessä huoltajien ja henkilöstön havainnoista liittyen lapsen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Tuki pyritään antamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se millaista tukea lapsi tarvitsee, kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lapsen esiopetussuunnitelmaan. Tuen tarve voi olla lyhytaikaista tai pitkäkestoisempaa.

Tuki annetaan ensisijaisesti yleisenä tukena, sitten tehostetusti ja ellei nämä ole riittäviä tukimuotoja erityisenä tukena. Lapsen tukitoimia suunnittelemassa ovat lapsen vanhemmat, lapsi itse ja ryhmän työntekijät. Lisäksi mukana on tarvittaessa kunnan konsultoiva erityislastentarhanopettaja, seututerveyskeskuksen ja perheneuvolan psykologit sekä eri terapeutit. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös kunnan sosiaalityöntekijän ja neuvolan terveydenhoitajan sekä koulukuraattorin kanssa.

Kasvun ja oppimisen tuki toteutetaan pääasiassa lapsen omassa ryhmässään. Erityislastentarhanopettaja konsultoi tarvittaessa ryhmän työntekijöitä ja voi auttaa heitä valitsemaan tarkoituksenmukaisia toimintatapoja, opetuksellisia harjoitteita tai menetelmiä ja välineitä. Toimintamuotoina ovat myös erilaiset erityislastentarhan ohjaamat tai aloittamat pienryhmät, mitkä voivat liittyä esim. kielellisten tai motoristen taitojen harjoittelemiseen. Joskus erityisopetusta voidaan antaa myös yksilöopetuksena. Kasvun ja oppimisen tuki järjestetään pääsääntöisesti, kun se on mahdollista, lapsen omassa lähipäiväkodissa.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jos sinulla herää huoli lapsesi kasvuun tai oppimiseen liittyviin asioihin, ota asia puheeksi lapsesi varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. He ottavat tarvittaessa yhteyttä erityislastentarhanopettajaan ja sovitaan yhteinen tapaaminen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 27.5.2020