suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Savonlinnassa tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat ensisijaisesti lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoryhmään.

Lapsen tuen suunnittelussa tehdään yhteistyötä huoltajan, varhaiskasvatushenkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa muun lapsen asiantuntijaverkoston kanssa. Mahdollisimman varhain annettu tuki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Tukitoimet ovat varhaiskasvatuksen tietoista tehostamista, suunnitelmallista päivittäisen oppimisympäristön ja toiminnan arviointia ja muokkaamista lapsen tarpeiden mukaisesti. Lapsen tarvitsemasta tuen määrästä ja laadusta riippuen ryhmiin pyritään kohdentamaan lisäresursseja, joita ovat esimerkiksi ryhmäkoon pienentäminen tai avustajapalvelut.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa työskentelevät varhaiskasvatuksen erityisopettajat (VEO) omilla alueillaan. VEO toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana yhteistyössä huoltajien, henkilöstön ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Koordinointivastuun omaava varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee ja koordinoi varhaiserityiskasvatuksen kokonaisuutta. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa päivähoitopaikkaa hakiessa, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä koordinointivastuun omaavaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSavonlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaSavonlinnan kaupunki
Alue Savonlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 2.5.2022