suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Savonlinnassa tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat ensisijaisesti lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoryhmään.

Lapsen tuen suunnittelussa tehdään yhteistyötä huoltajan, varhaiskasvatushenkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa muun lapsen asiantuntijaverkoston kanssa. Mahdollisimman varhain annettu tuki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Tukitoimet ovat v ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Mahdolliset lausunnot on toimitettava koordinoivalle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle sivistysvirastoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Savonlinnan kaupunki

Palvelusta vastaa

Savonlinnan kaupunki
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 20.11.2023