suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Lapsen tarvitseman tuen varhainen havaitseminen edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsen tuen tarpeesta on hyvä mainita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa haettaessa.

Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Naantalissa on käytössä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodot. Suunnitellut tukitoimet toteutetaan osana varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen arkea.

Varhaiserityiskasvatuksessa toimii kolme konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja yksi lapsiryhmässä vakituisesti työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Erityisopettajat ovat vastuussa lapsen tarvitseman tuen toteutumisesta.

Naantalissa on yksi integroitu erityisryhmä. Ryhmä on 12-paikkainen 3–6-vuotiaiden kokopäiväryhmä, josta 5 paikkaa on varattu erityistä tukea tarvitseville lapsille. Henkilökuntana on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, opettaja ja lastenhoitaja.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja arvioi erityisen tuen tarpeen yksilöllisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja arvioi tuen tarpeen yksilöllisesti.

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Perheiltä peritään normaali varhaiskasvatusmaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 1.11.2019