suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Lapsen tarvitseman tuen varhainen havaitseminen edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsen tuen tarpeesta on hyvä mainita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa haettaessa.

Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Naantalissa on käytössä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodot. Suunnitellut tukitoimet toteutetaan osana varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen arkea.

Varhaiserityiskasvatuksessa toimii kolme konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja yksi lapsiryhmässä vakituisesti työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Erityisopettajat ovat vastuussa lapsen tarvitseman tuen toteutumisesta.

Naantalissa on yksi integroitu erityisryhmä. Ryhmä on 12-paikkainen 3–6-vuotiaiden kokopäiväryhmä, josta 5 paikkaa on varattu erityistä tukea tarvitseville lapsille. Henkilökuntana on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, opettaja ja lastenhoitaja.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja arvioi erityisen tuen tarpeen yksilöllisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja arvioi tuen tarpeen yksilöllisesti.

Perheiltä peritään normaali varhaiskasvatusmaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 5.11.2020