suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lumijoen kunta

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu

Mikäli lapsen kehityksessä tai oppimisessa on tuen tarvetta, tuki toteutetaan kiinteänä osana varhaiskasvatusta siinä ryhmässä, jossa lapsi on. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan laadultaan ja määrältään lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tuki sisältää esimerkiksi tarvittavia pedagogisia järjestelyjä ryhmässä ja varhaiserityisopettajan palveluja. Lapsen tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet kirjataan Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja niiden toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti.

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tuki toteutetaan aina yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa päiväkoti ja huoltajat sopivat tarkoituksenmukaisesta moniammatillisesta yhteistyöstä. Jos lapsen tuen tarpeesta on asiantuntijalausunto, se huomioidaan tuen suunnittelussa. Lapsen tuki voi olla ryhmän pienennys tai ryhmäavustaja.

Toimi näin

Tee päivähoitohakemus viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos hoitotarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa yllättävän työllistymisen tai opiskelun vuoksi toimita hakemus viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Voit tulostaa hakemuksen ja toimittaa sen päiväkodille tai kunnantalolle. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lukien. Tee erikseen hakemus jokaisesta päivähoitoon hakevasta lapsesta.

Toimita tuloselvitykset päivähoitomaksun määrittämistä varten viimeistään toisen hoitokuukauden loppuun mennessä. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä, peritään päivähoidosta korkein maksu, kunnes toimitat tulotiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli lapsella on erityistä kehityksessä, tulee siitä ilmoittaa päivähoitohakemuksessa. Mahdolliset asiantuntijalausunnot tulee liittää liitteeksi.

Päivähoitoa suunniteltaessa perheet voivat olla yhteydessä varhaiserityisopettajaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLumijoen kunta
Palvelusta vastaaLumijoen kunta
Alue Lumijoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lumijoen kunta
Päivitetty: 2.8.2021