suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Kasvun ja oppimisen tuki on lapsen yksilöllistä tukemista yhdellä tai useammalla kasvun ja kehityksen osa-alueella. Se tapahtuu aina yhteistyössä huoltajien ja tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Mikäli jo varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa on tiedossa lapsen tarve tukeen, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä varhaiserityiskasvatuksen palvelupäällikköön jo hakuvaiheessa. Tulevaa varhaiskasvatuspaikkaa pohditaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Yhdessä etsitään ratkaisuja lapsiryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin sekä yksittäisen lapsen tarpeiden huomioimiseen. Tukitoimet toteutuvat arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa lapsen kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Laukaan kunnassa työskentelee tällä hetkellä varhaiserityiskasvatuksen palvelupäällikön lisäksi kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. He työskentelevät alueittain konsultoiden päiväkotien, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon ja kerhojen henkilökuntaa sekä asiakasperheitä. Myös yksityiset varhaiskasvatuksen palvelut kuuluvat varhaiskasvatuksen erityisopettajien konsultoinnin piiriin.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi huoltajien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. neuvola, psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Erityisvarhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Laukaan kunnan varhaiserityiskasvatuksen palvelupäällikköön.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 8.6.2020