suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Lapsen tarvitsema tuki on osa lapsen varhaiskasvatusta. Tuki toteutuu lapsen omassa varhaiskasvatuspaikassa osana arjen toimintaa.

Lapsen tarvitsema tuki suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa. Tuen järjestämisessä otetaan huomioon lapsen vahvuudet sekä oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin yksilölliset tarpeet.

Lapsen tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jos haluat keskustella lapsesi tuen tarpeesta, ota yhteyttä ryhmän opettajaan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Jos lapsellasi on tuen tarve tiedossa silloin kun haet varhaiskasvatuspaikkaa, kirjaa tieto tuen tarpeesta varhaiskasvatushakemukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 26.4.2022