suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Varhaiserityiskasvatuksessa puhutaan kehityksen ja oppimisen tuesta. Tuki on osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Se kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Kun varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve, tarvittava tuki järjestetään lapsen omassa ryhmässä perhepäivähoidossa, päiväkodissa tai esiopetuksessa. Tuki toteutetaan ryhmässä esimerkiksi pedagogisina tai oppimisympäristöä koskevina järjestelyinä.

Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Lisäksi hyödynnetään varhaiskasvatuksen erityisopettajan erityispedagogista osaamista.

Tuen tavoitteena on edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäistä ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Lapsen tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kun varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve, tarvittava tuki järjestetään lapsen omassa ryhmässä perhepäivähoidossa, päiväkodissa tai esiopetuksessa.

Tuki toteutetaan ryhmässä esimerkiksi pedagogisina tai oppimisympäristöä koskevina järjestelyinä. Tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 5.5.2021