suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Jokainen lapsi voi joskus tarvita tukea kehityksensä eri vaiheissa, niin fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän, puheenkehityksen tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla.

Tuen järjestämisen periaatteet Kauhajoella:

  • lapsen tuen tarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen ja arviointi
  • tukikeinojen miettiminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi siinä varhaiskasvatusp ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Kauhajoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Kauhajoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 13.9.2023