suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Jokainen lapsi voi joskus tarvita tukea kehityksensä eri vaiheissa, niin fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän, puheenkehityksen tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla.

Tuen järjestämisen periaatteet Kauhajoella:

  • lapsen tuen tarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen ja arviointi
  • tukikeinojen miettiminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi siinä varhaiskasvatuspaikassa, jossa lapsi on hoidossa
  • moniammatillinen yhteistyö perheiden, kasvattajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa
  • käytössä kolmiportaisen tuen malli

Kauhajoella on käytössä kolmiportaisen tuen malli, joka mahdollistaa jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun. Kolmiportaisen tuen avulla lapsen tuen tarvetta ja tukitoimia suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä kasvattajien ja vanhempien kanssa säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veot) toimivat varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoina ja vastaavat tuen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Jokaisella veolla on oma vastuu- ja toiminta-alueensa.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKauhajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKauhajoen kaupunki
Alue Kauhajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 5.4.2022