suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää.

Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin ja se järjestetään pääsääntöisesti lapsen lähipäiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen tuentarpeen lisääntyessä tehdään pedagoginen arvio ja/tai selvitys.

Erityislastentarhanopettaja (elto) osallistuu päivähoidossa olevien lasten kehityksen seurantaan ja varhaiskuntoutuksen suunnitteluun yhdessä perheen, päivähoidon henkilöstön ja/tai terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.

Elto tukee lasta, perheitä ja päivähoidon henkilöstöä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oman alueen erityislastentarhanopettajaan, mikäli jokin asia lapsen kehityksessä askarruttaa.

Perusterveydenhuollon psykologit ja koulupsykologit vierailevat lapsiryhmissä. Psykologit havainnoivat ryhmätilanteita ja -ilmiöitä sekä konsultoivat henkilökuntaa.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 31.5.2022