suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan kaupunki

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Forssa
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistävää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen järjestäminen perustuu lapsen vahvuuksiin. Ennaltaehkäisevällä, oikea-aikaisella ja lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisella tuella ehkäistään ongelmien kasvamista ja tuen tarpeen monimuotoistumista. Tuki annetaan pääsääntöisesti lapselle hänen ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja keskustelevat huoltajan sekä mahdollisten muiden, lapsen tuen kannalta merkittävien, monialaisten yhteistyötahojen kanssa lapsen tuen tarpeesta ja tarvittavasta tuen tasosta. Mikäli varhaiskasvatuksen opettaja ja erityisopettaja esittävät (monialaisten yhteistyötahojen mahdolliseen suositteluun perustuen) tai huoltaja esittää lapselleen tehostettua tai erityistä tukea, anoo huoltaja ko. tukea lapselleen varhaiskasvatuksen erityisopettajalta saatavalla lomakkeella. Varhaiskasvatuksen johtava erityisopettaja tekee lapsen tehostetusta tai erityisestä tuesta hallinnollisen päätöksen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä mahdollisiin monialaisten yhteistyötahojen suosituksiin perustuen. Päätös sekä valitusosoitus toimitetaan huoltajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsi voi saada tehostettua tai erityistä tukea mikäli lapsella on kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvä tuen tarve, eikä yleinen tuki ole riittävää. Tehostetusta tai erityisestä tuesta tarvitaan hallinnollinen päätös.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Forssan kaupunki

Palvelusta vastaa

Forssan kaupunki
Tekstistä vastaa: Forssan kaupunki
Päivitetty: 31.5.2022