suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Vapautus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittämisestä

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on vesihuoltolain nojalla liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Tavoitteena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

Liittämisestä voi hakea vapautusta. Sen myöntämisen ehtona on mm., että liittäminen muodostuu kohtuuttomaksi, käytössä on riittävästi laadukasta talousvettä ja jätevedet käsitellään asianmukaisesti. ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Palvelun toteuttaa

Espoon kaupunki

Palvelusta vastaa

Espoon kaupunki
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 21.2.2024