suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  • Palvelu
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Viemäriverkosto laajenee asemakaava-alueiden laajetessa. Myös haja-asutusalueella voi olla viemäriverkostoa, jonka rakentajana ja ylläpitäjänä toimiia vesilaitos tai vesiosuuskunta. Ympäristönsuojeluviranomaiselta voi hakea vapautusta, josta tehtävä päätös koskee vain päätöksen saanutta henkilöä. Yleensä päätös annetaan määräaikaisena. Mikäli vesihuoltolain ehdot vapautukselle täyttyvät, voi asuka ...

Toimi näin

Ennen vapautushakemuksen toimittamista, ota yhteyttä Seinäjoen ympäristönsuojeluun saadaksesi tarkemmat tiedot hakemuksen liitteistä ja edellytyksistäsi vapautukselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos vapautusta haetaan kustannusten kohtuuttomuuden perusteella, on hakemukseen liitettävä sosiaaliviranomaisen lausunto.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 19.8.2021