suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jos kiinteistösi sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, tulee sinun pääsääntöisesti liittää kiinteistö laitoksen vesijohto- tai viemäriverkostoon. Jos et halua liittää kiinteistöäsi vesijohto- tai viemäriverkostoon, voit tietyin perustein hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Voit saada vapautuksen, jos liittyminen muodostuisi kiinteistölle kohtuuttoman kalliiksi tai ...

Toimi näin

Hae vapautusta lomakkeella. Liitä hakemukseen selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä ja asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön vedenottopaikan ja jätevesijärjestelmän sijainnit.

Toimita hakemus liitteineen Oulun seudun ympäristötoimelle joko sähköpostitse tai postitse.

Jos tarvitset apua hakemuksen kanssa, ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajiin. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 14.2.2024