suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Uudet rakennuspaikat on aina liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Toimi näin

Hae vapautusta ensisijaisesti Lupapisteen kautta.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta, niin voit hakea vapautusta joko vapaamuotoisesti tehdyllä hakemuksella tai ympäristöpalvelujen lomakkeella. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee kuitenkin ilmetä kaikki asian käsittelyn kannalta keskeiset seikat. Lähetä vapautushakemus joko postitse tai sähköpostilla Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Hakemuksen ja ympäristöpalvelujen yhteystiedot löydät Mikkelin kaupungin internet-sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjulla, Pertunmaalla tai Kangasniemellä hakemus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Palvelun toteuttaa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Palvelusta vastaa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Tekstistä vastaa: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Päivitetty: 28.9.2023