suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Loviisan kaupunki

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  • Palvelu
  • Loviisa
  • Julkinen palvelu

Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksiä ja käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain, vesilain, vesihuoltolain, luonnonsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, maastoliikennelain, vesiliikennelain ja ulkoilulain tai niiden nojalla annettujen asetusten perusteella.

Ympäristönsuojelutoimisto neuvoo hakijoita lupa- ja ilmoitusasioissa. Tietoa hakemus- ja ilmoitusmenettelyistä sekä lomakkeita löytyy myös ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen keskeisten asiaryhmien odotettavissa oleva käsittelyaika on vesihuoltolain (119/2001) nojalla annettava hallintopäätös. Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (Vesihuoltolaki 11 §): 2–3 kuukautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLoviisan kaupunki
Palvelusta vastaaLoviisan kaupunki
Alue Loviisa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Loviisan kaupunki
Päivitetty: 9.6.2020