suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Voit hakea vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä vapautusta, jos vesihuoltoverkostoon liittymisen kustannukset ovat kohtuuttomat. Tässä huomioidaan rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuneet kustannukset, palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista. Jos haet vapautusta vesijohtoo ...

Toimi näin

Hae vapautusta vapautushakemuslomakkeella. Voit hakea vapautusta myös vapaamuotoisesti. Tärkeää on, että hakemuksessa on mukana kaikki asian käsittelyn kannalta keskeiset seikat. Valitse hakemuksessa verkosto, jota hakemuksesi koskee. Liitä mukaan asemapiirros, johon on merkitty mahdollinen oman kaivon sijainti sekä jätevesien tai hulevesien käsittelyjärjestelmien sijainti. Jos haet vapautusta vesijohtoverkostoon liittymisestä, liitä mukaan tutkimustodistus kiinteistöllä käytettävän talousveden laadusta. Toimita hakemuksesi Kouvolan ympäristönsuojeluun.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Palvelun toteuttaa

Kouvolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kouvolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 1.7.2021