suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kouvolan kaupunki
Alue: Iitti, Kouvola
Palvelun kieli: suomi

Voit hakea vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä vapautusta, jos vesihuoltoverkostoon liittymisen kustannukset ovat kohtuuttomat. Tässä huomioidaan rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuneet kustannukset, palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista. Jos haet vapautusta vesijohtoon liittymisestä, kiinteistöllä on oltava käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Jos haet vapautusta jätevesiviemäriin liittymisestä, kiinteistön jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Myös kiinteistön hulevedet voidaan poistaa muulla tavoin asianmukaisesti aiheuttamatta vettymishaittaa, jos haet vapautusta hulevesiverkostosta.


Toimi näin

Hae vapautusta vapautushakemuslomakkeella. Voit hakea vapautusta myös vapaamuotoisesti. Tärkeää on, että hakemuksessa on mukana kaikki asian käsittelyn kannalta keskeiset seikat. Valitse hakemuksessa verkosto, jota hakemuksesi koskee. Liitä mukaan asemapiirros, johon on merkitty mahdollinen oman kaivon sijainti sekä jätevesien tai hulevesien käsittelyjärjestelmien sijainti. Jos haet vapautusta vesijohtoverkostoon liittymisestä, liitä mukaan tutkimustodistus kiinteistöllä käytettävän talousveden laadusta. Toimita hakemuksesi Kouvolan ympäristönsuojeluun.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet johdetaan pois ja käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.


Palvelun toteuttaa: 
Kouvolan kaupunki