suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puolustusvoimat

Vapautus kertausharjoituksesta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Suomen puolustusjärjestelmän suorituskyky perustuu kansalaisten maanpuolustustahtoon ja yleiseen asevelvollisuuteen. Reservin kertausharjoituksilla pidetään yllä varusmiespalveluksen aikana saatuja sotilaallisia tietoja ja taitoja sekä koulutetaan reserviläisiä vaativampiin tehtäviin.

Kertausharjoitukseen voidaan määrätä reserviin kuuluva asevelvollinen. Kertausharjoitukseen osallistuminen on vel ...

Toimi näin

Hae vapautusta kirjallisesti käskyn lähettäneeltä aluetoimistolta kertausharjoituksen vapautushakemuksella. Toimita hakemus liitteineen käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon.

Jos este harjoitukseen osallistumiselle on lyhytaikainen, on syytä hakea vapautuksen sijaan lomaa. Lomaa voit hakea harjoituksen johtajalta, jonka yhteystiedot ovat kertausharjoitustiedotteessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos reserviläinen ei ole palveluskelpoinen, hänen tulee toimittaa aluetoimistolle lääkärintodistus. Aluetoimisto tekee tarvittaessa päätöksen kertausharjoituskäskyn perumisesta. Puolustusvoimat ei maksa lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.

Jos reserviläisen työnantajalle koituu huomattavaa haittaa, aluetoimisto voi myöntää reserviläiselle vapautuksen kertausharjoituksista. Työnantajan tulee antaa selvitys, jossa ilmenee, miksi työntekijän työpanosta ei voi harjoituksen ajaksi korvata ja miksi työnantajalle koituvaa haittaa voi pitää merkittävänä. Reserviläinen anoo vapautusta itse ja liittää hakemukseensa työnantajan tekemän selvityksen.

Ammatinharjoittajan pitää kyetä perustelemaan kertausharjoituksen aiheuttama merkittävä haitta työlleen. Maatalousyrittäjän ja poronhoitajan tulee liittää hakemukseen maataloussihteerin tai vastaavan lausunto, jossa ilmenee tilan työntekijöiden lukumäärä ja mahdollisuudet lomittajan järjestämiseen harjoituksen ajaksi.

Mikäli opiskelijan kertausharjoitukseen osallistuminen ei onnistu, tulee opiskelijan lähettää aluetoimistolle selvitys. Opinnot aloittavan on todistettava, että hänet on hyväksytty oppilaitokseen ja että harjoituksen aikana hänen täytyy olla henkilökohtaisesti läsnä. Jos reserviläinen hakee vapautusta opintojen etenemiseen tai viimeistelyyn liittyvällä syyllä, oppilaitoksen selvityksestä on ilmettävä, miksi opiskelijan on opiskeltava tai tehtävä opinnäytetyötään kertausharjoituksen aikana. Reserviläinen lähettää vapautushakemuksen liitteineen itse aluetoimistolle.

Henkilökohtaisia ja perhesyitä olla poissa kertausharjoituksesta voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä, leskeys, alaikäisen lapsen yksinhuoltajuus, perheenjäsenen vakava todennettava sairaus tai omaishoitajana toimiminen. Myös omat vihkiäiset, lähiomaisen hautajaiset tai osallistuminen merkittävään kansainväliseen kilpailuun Suomen edustajana voivat olla hyväksyttäviä poissaolon syitä.

Ennen kertausharjoitusmääräyksen saamista maksettu lomamatka, jonka ajankohdan muuttaminen on todistettavasti mahdotonta, voi kelvata syyksi jäädä pois kertausharjoituksista. Pitkäaikainen ja todistettavissa oleva asuminen ulkomailla voi olla syy kertausharjoituksesta vapauttamiselle.

Lemmikki- ja kotieläinten hoitaminen ei ole hyväksyttävä syy, ellei eläinten hoitaminen liity ammatinharjoittamiseesi. Sinun on itse hankittava eläimille hoitaja tai hoitopaikka, eikä Puolustusvoimat osallistu eläinten hoitokustannuksiin.

Palvelun toteuttaa

Puolustusvoimat

Palvelusta vastaa

Puolustusvoimat
Tekstistä vastaa: Puolustusvoimat
Päivitetty: 14.6.2021