suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Vantaan kuvataidekoulu

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Tarjoamme kuvataiteen perusopetusta vantaalaisille 5−20-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Opetuksemme etenee tasolta toiselle noudattaen kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.

Opiskelu on maksullista. Meillä on viisi opetuspistettä eri puolilla Vantaata.

Opettajamme ovat kuvataideopettajia ja visuaalisen alan ammattilaisia.

Annamme ryhmäopetusta suomen kielellä kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Ryhmissä on noin 12-14 oppilasta, varhaisiän ryhmissä vähemmän. Varhaisiän- ja perusopintojen ryhmissä on yhden tai kahden ikäluokan oppilaita. Syventävien opintojen ryhmissä ikäjakauma voi olla suurempi.

Meillä voi opiskella 21 ikävuoteen asti.

Vuositunnit jakautuvat 34 opintoviikolle, joista 16 on syyslukukaudella ja 18 kevätlukukaudella.

Opetuksemme jakautuu ikäryhmittäin seuraavasti.

Varhaisiän opinnot 5−6-vuotiaille ja 6−7-vuotiaille.

Perusopinnot 7−12-vuotiaille. Tarjoamme perusopintotasoisesti myös rakentelu- ja arkkitehtuuriryhmiä.

Valinnaiset työpajat 13−14-vuotiaille.

Syventävät työpajat 15−20-vuotiaille.

Tarjotut työpajat vaihtelevat hieman vuosittain.

Lisäksi järjestämme lyhytkursseja nuorille ja lapsiperheille viikonloppuisin. Kursseille voi ilmoittautua asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Lisätietoa opiskelusta, ilmoittautumisesta ja hinnoista löytyy verkkosivuiltamme.

Toimi näin

Vantaan kuvataidekoulun maksuneuvonta - Sähköpostitse: kuvataidekoulu@vantaa.fi

Hakijaneuvonta Vantaan kuvataidekoulu - Sähköpostitse: kuvataidekoulu@vantaa.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Kouluumme voivat hakea vantaalaiset 5−20-vuotiaat lapset ja nuoret.

Varhaisiän opetukseen voi hakea lapsen täyttäessä 5-vuotta.

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 15.1.2022