suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vammaisten henkilöiden palveluasuminen

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vammainen henkilö voi tarvita tukea asumiseen silloin, kun hän ei vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi pysty asumaan itsenäisesti omassa kodissaan.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä päivittäisissä toiminnoissa välttämättömät palvelut. Näitä palveluja voivat olla avustaminen esimerkiksi liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa. ...

Toimi näin

Palveluasumiseen voi hakea täyttämällä vammaispalveluhakemuksen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumista ei järjestetä hyvin vaikea- ja monivammaisille henkilöille, joiden vamman tai sairauden takia tarvittavaa riittävää huolenpitoa ei ole mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Tällöin palvelu tulee järjestää muulla tavoin.

Palveluasumiseen kuuluu asunto, joka voi olla henkilön oma asunto, palvelutalon asunto tai ryhmäasumisen tai hajautetun asumisen ratkaisu. Palveluasumiseen sisältyvät myös asumiseen ja arjesta selviytymiseen liittyvät välttämättömät palvelut, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, siivouksesta ja lääkityksestä huolehtiminen. Nämä palvelut voidaan järjestää esimerkiksi henkilökohtaisena apuna, kotihoitona ja -sairaanhoitona.

Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita, kuten turvapuhelin. Henkilön on saatava asumisen tueksi riittävästi palveluja ja muuta tukea.

Palvelun toteuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.12.2023