suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keminmaan kunta

Vammaispalvelut

  • Palvelu
  • Keminmaa
  • Julkinen palvelu

Kehitysvammapalveluiden tehtävänä on tuottaa kehitysvammalain mukaisia palveluita kehitysvammaisille asiakkaillemme.

Kehitysvammalain perusteella järjestetään palveluja henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia.

Toimi näin

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluita ja taloudellisia tukitoimenpiteitä järjestetään kunnan talousarviossa varaamien määrärahojen puitteissa. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa on jatkuva hakuaika.

Kenelle ja millä ehdoin

Keminmaan huolehtii vammaispalvelulain puitteissa palveluiden järjestämisestä sekä taloudellisen tuen myöntämisestä vammaisille. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Palvelu on maksuton.

Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön ja talouteen liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He neuvovat tarvittaessa erilaisten taloudellisten tukien hakemisessa ja yhteensovittamisessa. Neuvojat opastavat kaikkien palveluja tuottavien tahojen pariin.

Vammaiset ja heidän läheisensä voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeminmaan kunta
Palvelusta vastaaKeminmaan kunta
Alue Keminmaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keminmaan kunta
Päivitetty: 30.6.2020