suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Valtionhallinnon yhteinen Hankesalkun hallintapalvelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää valtionhallinnon yhteistä Hankesalkun hallintapalvelua. Se sisältää perustiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvän tilanneraportoinnin. Palvelun avulla seurataan hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista. Se tukee osaltaan julkisen hallinnon digitalisaatiokehitystä.

Ministeriöiden ja virastojen tulee viedä Hankesalkun hallintapalveluun tiedot merkittävistä hankkeista ja projekteista, jotka sisältävät tietotekniikan kehittämistä. Lisäksi palveluun voi viedä pienempiä projekteja ja muitakin kuin vain ICT:n kehittämistä sisältäviä projekteja.

Yhteinen palvelu luo edellytyksiä salkunhallintaan muun muassa yhtenäistämällä tietosisältöä ja raportointia sekä tarjoamalla kokonaisnäkymän eri vaiheissa oleviin kehityshankkeisiin ja -projekteihin sekä virasto-, hallinnonala- että valtiokonsernitasolla.

Hankesalkun hallintapalvelussa on kyse kehittämiskokonaisuuden ohjauksesta, jonka tukemiseksi ja koordinoinnin helpottamiseksi hankkeita ja projekteja kootaan erilaisiin "salkkuihin". Salkunhallinnan peruskysymyksiä ovat:

  • Mitä hankkeita ja projekteja organisaatiossa on käynnissä? Miten ne tukevat strategiaa ja tavoitteita?
  • Miten kehittämistä priorisoidaan? Mitä kehitetään ja missä järjestyksessä?
  • Mikä on yksittäisten hankkeiden ja projektien etenemisen tilanne? Onko niillä keskinäisiä riippuvuuksia, jotka pitää ottaa huomioon?

Digi- ja väestötietovirasto kokoaa Hankesalkun hallintapalvelusta säännöllisesti yhteenvedon. Siinä ovat mukana hankkeet, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään miljoona euroa. Yhteenvedot julkaistaan Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilla.

Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto laatii Hankesalkun hallintapalvelun tiedoista yhteenvetoja eri tarpeisiin.

Toimi näin

Hankesalkun hallintapalveluun käyttäjätunnukset saat oman organisaatiosi palvelun pääkäyttäjältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Hankesalkun hallintapalvelu on tarkoitettu ministeriöiden sekä virastojen ja laitosten käyttöön.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 13.1.2020