suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Valtionavustus julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät hakemuksesta valtionavustuksia julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen alueensa kunnille. Valtionavustusta voidaan myöntää liikenteen palveluista annetun lain perusteella palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteesta maksettavaan korvaukseen sekä liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämi ...

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

 1. Hae avustusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Löydät avustushakemuksen palveluvalikon Liikenteen palvelut -kohdasta.
 2. Kirjaudu asiointipalveluun pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.
 4. Jos ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
 5. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet avustuksen maksatusta

 1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä aluehallinnon asiointipalvelussa.
 2. Jos olet jättänyt avustushakemuksen aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta.
 3. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuuksilla varmistetaan, että hakemuksia valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustus voidaan myöntää kunnille.

Avustusta saa käyttää palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen hankintaan ja hintavelvoitteen korvaamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat liikennepalvelun hankinnasta hakijalle aiheutuvat nettokustannukset. Hintavelvoitteen korvauksissa hyväksyttäviä kustannuksia ovat hyväksyttävien lipputuotteiden korvaamisesta hakijalle aiheutuvat kustannukset. Liikennepalvelut tulee hankkia kilpailuttamalla hankintasäädösten mukaisesti, mutta jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttäviä ovat palvelusopimusasetuksessa määritellyt nettokustannukset. Hintavelvoitteen korvauksia ei voi kohdistua markkinaehtoiseen liikenteeseen.

Kehittämishankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja ja hankkeen tulosten tulee olla julkisia. Hankkeet voivat olla yksi- tai monivuotisia. ELY-keskus päättää kuitenkin avustuksesta vuosittain ELY-keskukselle osoitettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Avustuksen myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa, että avustuksen hakija osallistuu hankkeeseen tai sen kustannuksiin. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 20.2.2023