suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Valtionavustus julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät hakemuksesta valtionavustuksia julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen alueensa kunnille. Valtionavustusta voidaan myöntää liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) perusteella palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteesta maksettavaan korvaukseen sekä liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin, esimerkiksi alueellisen joukkoliikennesuunnitelman laatimiseen, joukkoliikenteen palvelujen ja infrastruktuurin kehittämissuunnitelmaan tai joukkoliikennekokeiluun.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään liikenne- ja viestintäministeriön ELY-keskuksille osoittaman määrärahan puitteissa. Valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikennepalvelun hankintaan ja hintavelvoitteen korvaamiseen haetaan hakuohjeen mukaisesti kyseisen vuoden kustannuksiin.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta (valtionavustus julkisen henkilöliikenteen palveluihin).

2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.

3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Toimita hakemus liitteineen ELY-keskuksen kirjaamoon jo sähköpostilla, faksilla, postittamalla tai tuomalla kirjaamoon.

4. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

5. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Käytä KEHA-keskuksen maksatushakemuslomaketta.

2. Mikäli olet jättänyt avustushakemuksen aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustus voidaan myöntää kunnille.

Avustusta saa käyttää palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen hankintaan ja hinta-velvoitteen korvaamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat liikennepalvelun hankinnasta hakijalle aiheutuvat nettokustannukset. Hintavelvoitteen korvauksissa hyväksyttäviä kustannuksia ovat hyväksyttävien lipputuotteiden korvaamisesta hakijalle aiheutuvat kustannukset. Liikennepalvelut tulee hankkia kilpailuttamalla hankintasäädösten mukaisesti, mutta jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttäviä ovat palvelusopimusasetuksessa määritellyt nettokustannukset. Hintavelvoitteen korvauksia ei voi kohdistua markkinaehtoiseen liikenteeseen.

Kehittämishankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja ja hankkeen tulosten tulee olla julkisia. Hankkeet voivat olla yksi- tai monivuotisia. ELY-keskus päättää kuitenkin avustuksesta vuosittain ELY-keskukselle osoitettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Avustuksen myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa, että avustuksen hakija osallistuu hankkeeseen tai sen kustannuksiin. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 14.6.2021