suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Valtionavustukset kirjastoille

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Yleisten kirjastojen alueellisen ja paikallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan avustuksia voivat hakea kunnat tai kunnalliset yleiset kirjastot. Hakuaika on kerran vuodessa syksyisin.

Avustuksen tavoitteena on lisätä osallisuutta kulttuuriin sekä kaventaa eroja kulttuuriin osallistumisessa väestöryhmien välillä.

Avustettavat hankkeet edistävät vähintään yhtä seuraavista kokonaisuuksista:

• Ki ...

Toimi näin

Tee hakemus aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Linkin asiointipalveluun löydät myös avustuksen hakuilmoituksesta. Sähköisessä hakupalvelussa voit hoitaa kaikki valtionavustuksen hakuun liittyvät toimenpiteet. Saat myös päätöksen samaan palveluun. Löydät kaikki hakuun liittyvät asiakirjat samasta palvelusta.

Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun henkilökohtaisella Suomi.fi -tunnisteella: pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Kaikki asiointipalvelun ohjeet löydät tästä https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/oppaat-ja-materiaalit.

Hakijan on toimitettava hakemuksensa aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun kunakin hakuvuonna hakuohjeessa ilmoitettuna aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen hakijana on kunta tai kunnallinen kirjasto.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että

  • tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.

  • valtionavustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.

  • avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

  • valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Hankkeella on oltava selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä ajallinen suunnitelma ja perusteltu kustannusarvio.

Omatoimiseen kirjastopalveluun voidaan myöntää rahoitusta, jos hanke parantaa kirjastopalvelujen saatavuutta ja omatoimikirjaston toiminnan monimuotoisuutta. Omatoimisen kirjastopalvelun kehittämiseen voidaan myöntää avustusta vain ensimmäistä kertaa palvelua kehittävälle kirjastolle.

Digitointihankkeisiin voidaan myöntää avustusta, jos digitoitava aineisto on paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti arvokasta. Aineiston pitää olla kirjaston hallinnassa. 

Aluehallintovirastot suosittelevat neuvottelemaan laajemmista / alueellisista lasten ja nuorten lukemista edistävistä hankkeista Seinäjoen kaupunginkirjaston kanssa, jolla on valtakunnallinen erityistehtävä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämisen tukemiseksi kirjastoissa.

Avustusta ei voi saada kirjastoaineiston hankkimiseen tai kirjaston sisustamiseen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat käsittelevät hakemukset yhteistyössä ja tekevät avustuspäätökset hakua seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 21.10.2021