suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vaikeavammaisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen järjestetään joustavasti sinun yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisen kannalta välttämättömiä. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtais ...

Toimi näin

Vammaispalveluista saat apua tarvettasi vastaavien palveluiden ja asumismuodon löytämiseen. Ota yhteyttä oman asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 30.1.2023