suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Lapsen vanhemmat voivat hakea maksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Lapsen huoltajat voivat valita yksityisen varhaiskasvatuksen ja hakea siihen Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteyttä yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä Hollolassa.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tukea haetaan Kelan lomakkeella ja siihen haetaan kunnan hyväksymismerkintä varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. 

Yksityisen hoidon kunnallista lisää maksetaan Hollolassa lapsen kokopäiväisestä hoidosta tietyin perustein. 

Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa.

Palveluseteli tarjoaa perheille uuden vaihtoehdon hyödyntää yksityisen päiväkodin palvelutarjontaa. 

Kunta myöntää yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten palvelusetelin, joka korvaa osan kustannuksista. Palveluseteliä haetaan sähköisesti sen jälkeen kun lapsi on saanut paikan yksityisestä päiväkodista.

Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen päiväkodin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelipäiväkoti voi lisäksi halutessaan periä perheeltä enintään 75 euroa kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 28.4.2021