suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Ulkomailla tapahtuneen kuoleman rekisteröinti väestötietojärjestelmään

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Jos läheisesi menehtyy ulkomailla, tulee kuolemasta ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle.

Kun Digi- ja väestötietovirasto saa ilmoituksen ja virallisen todistuksen henkilön kuolemasta, kuolintieto rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Tarvittaessa Digi- ja väestötietovirasto pyytää lisäselvitystä rekisterimerkinnän tekemiseksi.

Kun tieto kuolemasta on tallennettu väestötietojärjestelmään, sinulle lähetetään ote väestötietojärjestelmästä.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei merkitse väestötietojärjestelmään ilmoittamaasi tietoa, saat siitä päätöksen. Voit hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saat ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset:

Ruotsista tieto kuolemasta välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään. Jos henkilö on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen, Ruotsi pitää heitä ainoastaan omina kansalaisinaan eikä ilmoita tietoja eteenpäin. Kaksoiskansalaisten osalta täytyy siis huolehtia ilmoitusten tekemisestä.

Toimi näin

Tee ilmoitus kuolemasta Digi- ja väestötietovirastolle. Jos vainaja on Suomen kansalainen, voit tehdä ilmoituksen myös lähimpään Suomen edustustoon.

Toimita ulkomaan viranomaisen antama alkuperäinen kuolintodistus. Todistuksena hyväksytään myös Pohjoismaan viranomaisen antama väestörekisteriote samoin kuin Viron viranomaisen antama englanninkielinen väestörekisteriote, josta kuolintieto ilmenee.

Kopio vainajan passista on suositeltavaa liittää ilmoitukseen.

Asiakirjat voi olla tarpeellista laillistaa tai käännättää. Katso tästä erillinen laillistusohje.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuolintiedon rekisteröinti edellyttää, että vainajan henkilöllisyydestä voidaan varmistua ja tapahtuneesta kuolemasta esitetään Digi- ja väestötietovirastolle luotettava virallinen asiakirjaselvitys.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/1991)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä (128/2010)

Asetus kuolemansyyn selvittämisestä (21.12.1973/948)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta (27/2004

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.12.2019