suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Ulkomailla syntyneen lapsen ja vanhemmuuden sekä huoltosuhteen rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ilmoita ulkomailla syntyneestä lapsestasi Digi- ja väestötietovirastolle. Tällöin hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Suomalainen henkilötunnus lapselle voidaan antaa, jos hän asuu Suomessa ja rekisteröinnin edellytykset täyttyvät tai jos hän asuu ulkomailla, mutta on Suomen kansalainen.

Suomessa oleskelevan henkilön ulkomailla syntynyt ja asuva lapsi voidaan merkitä vanhemmalle lapseksi väestötietojärjestelmään. Tällöin hänelle ei anneta henkilötunnusta, ennen kuin hän muuttaa Suomeen.

Lapsen synnyttänyt henkilö on äiti ja huoltaja suoraan lain nojalla.

Eri sukupuolta olevien vanhempien avioliiton aikana syntynyt lapsi

Jos lapsen vanhemmat ovat eri sukupuolta ja avioliitossa keskenään ja lapsi on syntynyt avioliiton aikana, äidin aviopuoliso on lapsen isä. Lapsen kummatkin vanhemmat ovat myös automaattisesti huoltajia. Lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden, jos toinen tai molemmat vanhemmat ovat Suomen kansalaisia. Jotta lapsen isyys voidaan todeta avioliiton perusteella, tulee vanhempien avioliitto olla tallennettu Suomen väestötietojärjestelmään. Jos avioliittoa ei ole tallennettu väestötietojärjestelmään, se tulee ensin ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Eri sukupuolta olevien vanhempien avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, tulee isyys olla vahvistettu, ennen kuin isyys voidaan tallentaa Suomen väestötietojärjestelmään. Isyydestä ja huollosta ulkomailla annettu päätös voidaan tunnustaa ilman eri vahvistusta Suomessa tietyin edellytyksin. Jos lapsi ja molemmat vanhemmat oleskelevat Suomessa, eikä isyyttä ole vahvistettu muualla, voidaan isyys yleensä vahvistaa myös Suomessa. Jos vain isä on Suomen kansalainen, lapsi ei saa automaattisesti Suomen kansalaisuutta isyyden tunnustamisen ja vahvistamisen jälkeenkään. Kansalaisuutta varten tulee tehdä kansalaisuusilmoitus Maahanmuuttovirastoon.

Kahden äidin lapsi

Jos lapsella on kaksi äitiä, on synnyttänyt äiti lapsen vanhempi ja huoltaja. Ulkomailla annettu päätös ei-synnyttäneen äidin vanhemmuudesta ja huollosta voidaan tunnustaa tietyin edellytyksin. Lapsi saa Suomen kansallisuuden automaattisesti synnyttäneeltä äidiltä. Jos vain ei-synnyttänyt äiti on Suomen kansalainen, lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksella. Kansalaisuutta varten tulee tehdä kansalaisuusilmoitus Maahanmuuttovirastoon.

Kun lapsen tiedot on tallennettu väestöjärjestelmään, teille lähetetään ote väestötietojärjestelmästä.

Toimi näin

Toimita lapsen alkuperäinen syntymätodistus ja alkuperäiset vanhemmuuden vahvistamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon. Jos olet Suomen kansalainen, voit toimittaa asiakirjat myös Suomen edustustoon. Tutustu erilliseen ohjeeseen liittyen asiakirjojen käännättämiseen ja laillistamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.12.2019