suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos olette rekisteröineet parisuhteenne ulkomailla, tieto rekisteröidystä parisuhteesta voidaan merkitä Suomen väestötietojärjestelmään. Näin henkilötiedot pysyvät ajan tasalla ja asiointi Suomen viranomaisten kanssa on helpompaa. Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet henkilötiedot Suomen väestötietojärjestelmään.

Rekisteröidyn parisuhteen merkitsemiseksi väestötietojärjestelmään teidän tulee toimittaa alkuperäinen ulkomaisen viranomaisen antama todistus parisuhteenne rekisteröimisestä Digi- ja väestötietovirastoon. Kun tieto rekisteröidystä parisuhteesta on tallennettu väestötietojärjestelmään, teille lähetetään ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi mm. puolisoiden nimet ja rekisteröidyn parisuhteen solmimispäivä.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei merkitse väestötietojärjestelmään ilmoittamaanne tietoa, saatte siitä päätöksen. Voitte hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saatte ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset

Ruotsista tieto rekisteröidystä parisuhteesta välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään merkittäväksi. Jos henkilö on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen, Ruotsi pitää heitä ainoastaan omina kansalaisinaan eikä ilmoita tietoja eteenpäin. Kaksoiskansalaisten täytyy siis itse huolehtia ilmoituksen tekemisestä.

Toimi näin

Toimittakaa rekisteröityä parisuhdetta koskevat asiakirjat ja kopiot passeistanne Digi- ja väestötietovirastoon. Jos olette tai toinen teistä on Suomen kansalainen, voitte toimittaa asiakirjat myös lähimpään Suomen edustustoon. Asiakirjat voi olla tarpeellista laillistaa tai käännättää. Katsokaa lisää mahdollisesta asiakirjan laillistusvaatimuksesta ja käännättämisestä laillistusohjeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Digi- ja väestötietovirasto voi tehdä merkinnän väestötietojärjestelmään vain, jos tarvittavat asiakirjat on toimitettu virastolle. Digi- ja väestötietovirasto päättää ulkomailla solmitun rekisteröidyn parisuhteen tunnustamisesta Suomessa. Jos ulkomailla rekisteröity parisuhde on Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen, voi Digi- ja väestötietovirasto kieltäytyä rekisteröimästä ja tunnustamasta rekisteröityä parisuhdetta. Tarvittaessa Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää sinulta isäselvitystä parisuhteesi rekisteröinnistä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.12.2019