suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ulkomailla asuvien suomalaisten henkilötietojen rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ulkomailla asuva suomalainen on velvollinen päivittämään henkilötietonsa ilmoittamalla ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta. Jotta ulkomailla tapahtunut henkilötietomuutos voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee asiasta toimittaa alkuperäinen ja antomaassa virallisesti laillistettu ...

Toimi näin

Alkuperäinen ja antomaassa virallisesti laillistettu syntymätodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu ja laillistettu jäljennös lähimpään Suomen edustustoon (formin.finland.fi) tai sen voi lähettää Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari. Suosittelemme että ilmoituslomake ”Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta ”, liitetään asiakirjaan + kopio vanhempien passista

Kenelle ja millä ehdoin

Maistraatti tekee merkinnän ainoastaan jos tarvittavat asiakirjat on toimitettu maistraatille.

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 25.9.2020