suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Ulkomaalaisen rekisteröinti väestötietojärjestelmään

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Jos olet ulkomaan kansalainen ja muutat Suomeen vakinaisesti, sinut rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään. Jos muutat Suomeen vain lyhyeksi aikaa, sinut voidaan rekisteröidä, jos se on tarpeen.

Kun sinut on rekisteröity väestötietojärjestelmään, sinulle annetaan henkilötunnus.

Rekisteröitävät henkilötiedot

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään keskeiset henkilötietosi, jotta ne ovat Suomen viranomaisten käytössä. Näitä tietoja ovat nimet, syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli ja kansalaisuus sekä osoite Suomessa. Lisäksi voidaan rekisteröidä tietoja esim. syntymäpaikasta, lapsista, vanhemmista, puolisoista sekä lasten huollosta. Tietoja käytetään mm. verotuksessa, terveydenhuollossa, vaalien järjestämisessä, oikeushallinnossa ja tilastoinnissa.

Suomalainen henkilötunnus

Rekisteröinnin yhteydessä saat henkilötunnuksen, jonka avulla viranomaiset voivat tarkistaa henkilötietosi väestötietojärjestelmästä. Henkilötunnuksen tarvitset, kun asioit viranomaisten ja joskus myös yksityisten yritysten kanssa.

Kotikunnan hakeminen

Sinulle voidaan merkitä tietyin edellytyksin kotikunta ja vakinainen asuinosoite Suomessa. Kun sinulla on kotikunta, voit käyttää niitä palveluja, joita kunnat tarjoavat vain omille asukkailleen. Joskus kotikunta on tarpeen myös, jotta voisit käyttää valtion viranomaisten tarjoamia palveluja tai saada rahallisia etuuksia tai tukia. Kotikunnan merkintä tehdään aina Digi- ja väestötietovirastossa.

Toimi näin

Sinun tulee itse pyytää rekisteröintiä. Rekisteröinti edellyttää, että käyt henkilökohtaisesti viranomaisen luona. Sinun ei tarvitse pyytää rekisteröintiä, jos saat Maahanmuuttovirastolta oleskeluluvan tai oleskeluoikeutesi rekisteröidään. Tällöin Maahanmuuttovirasto rekisteröi sinut ja antaa sinulle henkilötunnuksen.

Rekisteröinti ja henkilötunnus

Voit pyytää rekisteröintiä ja henkilötunnusta

 • Digi- ja väestötietovirastosta
 • verotoimistosta, jos tarvitset henkilötunnusta verotukseen
 • Suomen ulkomaan edustustosta, jos jätät sinne oleskelulupahakemuksen.

Täytä lomake Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus.

Ota mukaasi seuraavat asiakirjat, kun pyydät rekisteröintiä:

 • voimassa oleva passi tai EU-kansalaisen virallinen kuvallinen henkilökortti
 • oleskelulupakortti tai muu todistus siitä, että oleskelet laillisesti Suomessa
 • selvitys Suomessa tehtävästä työstä tai opiskelusta (esim. työsopimus tai opiskelutodistus)
 • tarvittaessa laillistetut ja käännetyt syntymä- ja vihkitodistukset ja muut sellaiset viralliset asiakirjat, joiden sisältämää tietoa toivot Digi- ja väestötietoviraston tallentavan väestötietojärjestelmään.

Kotikunnan rekisteröinti

Jos haluat väestötietojärjestelmään merkittäväksi myös kotikunnan, sinun tulee aina käydä myös Digi- ja väestötietovirastossa. Jos koko perheesi rekisteröidään, kaikkien perheenjäsenten tulee käydä Digi- ja väestötietovirastossa.

Huomaa, että myös tilapäisestä Suomeen muutosta on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastolle, jos asuminen kestää yli kolme kuukautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit rekisteröityä, jos oleskelet Suomessa laillisesti ja muut rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Alle vuoden oleskelu

 • Jos aiot asua Suomessa alle vuoden ajan, sinut voidaan rekisteröidä, jos sinulle on myönnetty oleskelulupa, oleskeluoikeutesi on rekisteröity tai rekisteröinti on tarpeen Suomessa tapahtuvan opiskelun, työnteon tai muun vastaavan ja perustellun syyn vuoksi.

Yli vuoden oleskelu

 • Jos sinun on tarkoitus asua Suomessa vähintään vuoden ajan, voit saada kotikunnan ja vakinaisen osoitteen.
 • Jos olet Pohjoismaan kansalainen, riittää kotikunnan saamiseksi se, että tarkoituksesi on muuttaa Suomeen vähintään vuodeksi. Sinun on käytävä Digi- ja väestötietovirastossa henkilökohtaisesti ilmoittamassa maahanmuutostasi viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästäsi.
 • Jos olet EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, sinun tulee ensin rekisteröidä oleskeluoikeutesi Maahanmuuttovirastolla.
 • Jos olet muun maan kansalainen, sinulla on oltava vähintään vuoden oleskelulupa.

Kotikunnan merkitseminen

Jos sinulla on tilapäinen eli B-oleskelulupa, saat kotikunnan vain, jos voit osoittaa, että sinulla on tarkoitus jäädä vakinaisesti asumaan Suomeen. Voit osoittaa tämän esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • esittämällä työsopimuksen tai opiskelutodistuksen, jonka mukaan työnteko tai opiskelu kestää vähintään kaksi vuotta
 • esittämällä sukuselvityksen, jonka mukaan olet suomalaista syntyperää
 • kertomalla, että sinulla on aiemmin ollut kotikunta Suomessa
 • esittämällä selvityksen siitä, että olet asunut Suomessa vähintään vuoden ajan

Jos saat kotikunnan, muutkin Suomessa asuvat perheenjäsenesi saavat kotikunnan, ja jos joku perheenjäsenistäsi saa kotikunnan, sinäkin saat sen. Perheenjäseniäsi ovat:

 • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli
 • alaikäiset lapsesi, joiden huoltaja olet
 • avopuolisosi, jos olette asuneet yhdessä avioliitonomaisissa olosuhteissa vähintään kaksi vuotta tai teillä on yhteishuollossanne yhteinen lapsi

Täysi-ikäiset lapsesi lasketaan perheenjäseniksi vain siinä poikkeustapauksessa, että olet tosiasiallisesti vastannut heidän hyvinvoinnistaan ja toimeentulostaan. Sama koskee vanhempiasi, jos olet itse täysi-ikäinen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä (128/2010)

Perustiedot

Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.1.2020