suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ulkomaalaisen rekisteröinti väestötietojärjestelmään

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Henkilötunnus:

Suomessa henkilöiden yksilöintiin käytetään henkilötunnusta, jonka saat, jos sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Henkilötunnusta käytetään erityisesti viranomaisten toiminnassa ja tietojärjestelmissä, mutta myös yksityisellä sektorilla. Voidaksesi asua ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa, tarvitset yleensä henkilötunnuksen. Joidenkin asioiden hoitamiseen henkilötunnus ...

Toimi näin

Jos sinulla on Maahanmuuttoviraston myöntämä oleskelulupa tai oleskelukortti, tai Maahanmuuttovirasto on rekisteröinyt oleskeluoikeutesi, sinulle on yleensä annettu jo henkilötunnus. Tunnus löytyy tällöin oleskelulupakortin kääntöpuolelta. Sama koskee muita tilanteita, joissa Maahanmuuttovirasto on tehnyt Suomessa oleskeluasi koskevan muun myönteisen päätöksen. Jos tällöin haluat rekisteröidä esimerkiksi perhettäsi koskevia tietoja väestötietojärjestelmään tai haluat kotikunnan Suomessa, ota yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon ja pyydä tietojen rekisteröintiä tai kotikuntaa. Digi- ja väestötietovirasto tutkii tällöin rekisteröimisen edellytykset ja oikeutesi kotikuntaa.

Jos et ole Maahanmuuttoviraston asiakas tai et ole saanut tunnusta Maahanmuuttoviraston päätöksen yhteydessä, käy Digi- ja väestötietovirastossa pyytämässä henkilötunnusta. Jos tarvitset henkilötunnuksen verotukseen, voit esittää pyynnön myös verotoimistossa, mutta tällöin et voi saada kotikuntaa eikä esimerkiksi perhettäsi koskevia tietoja voida rekisteröidä.

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää, että käyt henkilökohtaisesti viranomaisen luona. Et voi pyytää henkilötunnusta sähköisesti. Kaikkien rekisteröitävien henkilöiden (myös lasten) tulee käydä henkilökohtaisesti viranomaisen luona. Tämän jälkeen viranomainen tutkii rekisteröimisen edellytykset.

Täytä lomake ”Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoitus” mieluiten valmiiksi jo ennen käyntiä.

Ota mukaasi seuraavat asiakirjat, kun pyydät henkilötunnusta:

• voimassa oleva passi tai EU-kansalaisen virallinen kuvallinen henkilökortti

• oleskelulupakortti tai muu todistus siitä, että oleskelet laillisesti Suomessa

• selvitys Suomessa tehtävästä työstä tai opiskelusta (esim. työsopimus tai opiskelutodistus)

• tarvittaessa laillistetut, alkuperäiset ja käännetyt syntymä- ja vihkitodistukset ja muut sellaiset viralliset asiakirjat, joiden sisältämää tietoa toivot Digi- ja väestötietoviraston tallentavan väestötietojärjestelmään.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada henkilötunnuksen vain, jos oleskelet laillisesti Suomessa. Laillinen oleskelu voi perustua esimerkiksi oleskelulupaan, EU:n vapaaseen liikkuvuuteen, viisumiin tai viisumivapauteen. Lisäksi edellytyksenä on, että jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy:

• Saat kotikunnan Suomessa (katso edellytykset alla).

• Maahanmuuttovirasto on myöntänyt sinulle oleskeluluvan tai oleskelukortin, rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi tai tehnyt muun myönteisen päätöksen oleskelustasi Suomessa.

• Tarvitset henkilötunnuksen Suomessa tapahtuvan opiskelun, työnteon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Voit saada kotikunnan, jos aiot asua Suomessa yli vuoden ajan ja jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy:

• Olet Pohjoismaan kansalainen.

• Olet muun EU-maan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen, ja Maahanmuuttovirasto on hakemuksestasi rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi.

• Olet muun maan kansalainen ja sinulla on jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa.

• Olet muun maan kansalainen ja sinulla on tilapäinen (B) oleskelulupa, joka on voimassa ja oikeuttaa vähintään vuoden kestävään oleskeluun, ja sinulla on olosuhteet kokonaisuutena arvioiden tarkoitus jäädä asumaan Suomeen vakinaisesti.

Voit osoittaa tarkoituksesi jäädä asumaan Suomeen vakinaisesti esimerkiksi seuraavin tavoin:

• Esitä työsopimus tai opiskelutodistus, jonka mukaan työnteko tai opiskelu kestää vähintään kaksi vuotta.

• Esitä sukuselvitys, jonka mukaan olet suomalaista syntyperää.

• Kerro, että sinulla on aiemmin ollut kotikunta Suomessa.

• Esitä selvitys siitä, että olet jo asunut Suomessa vähintään vuoden ajan.

Edellä mainitun lisäksi saat kotikunnan, jos Suomessa asuvalla perheenjäsenelläsi on tai hän saa kotikunnan. Jos saat kotikunnan, muutkin Suomessa asuvat perheenjäsenesi saavat kotikunnan. Perheenjäseniäsi ovat:

• aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli

• alaikäiset lapsesi, joiden huoltaja olet

• avopuolisosi, jos olette asuneet yhdessä avioliitonomaisissa olosuhteissa vähintään kaksi vuotta tai teillä on yhteinen lapsi, jonka huoltajia molemmat olette

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä (128/2010)

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 12.2.2021