suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Ulkomaalaisen henkilön työnteon ehtojen selvittäminen työntekijän oleskelulupa-asiassa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Suomessa työskentelevä ulkomaalainen henkilö tarvitsee työntekijän oleskeluluvan, jos työskentely ei ole mahdollista muulla oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa. Jos työntekijällä on Suomen myöntämä muu oleskelulupa, se voi sisältää oikeuden työntekoon, eikä tällöin tarvita erikseen työntekijän oleskelulupaa työskentelyä varten.

EU-kansalaiset, Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kan ...

Toimi näin

Työntekijä hakee itse oleskelulupaa Maahanmuuttovirastolta. Työnantajana osallistut luvan hakemiseen ja annat tietoja työsuhteesta. Jos työntekijäsi hakee oleskelulupaa verkossa, voit täydentää työntekijän hakemukseen tiedot työstä ja yrityksestäsi työnantajan Enter Finland -palvelussa.

Täytä lomake ja valitse nimeksi Liite työntekijän oleskelulupahakemukseen. Täytä lomake huolellisesti. Kun allekirjoitat lomakkeen, vakuutat siinä olevat tiedot oikeiksi. Toimita lomake oleskeluluvan hakijalle. Jos työntekijällä on useita työnantajia, jokaisen työnantajan on ilmoitettava tiedot työsuhteesta omana liitteenään.

Työnantajana tai toimeksiantajana voit myös pyytää maksutta ennakkotietoa työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä, kun harkitset työntekijän palkkaamista ulkomailta. Täytä lomake ja valitse nimeksi Hakemus ennakkotiedon saamiseksi. Toimita lomake siihen työlupa-asioita käsittelevään TE-toimistoon, jonka alueella työnteko tapahtuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Osapäätöksessään TE-toimisto arvioi seuraavia asioita.

  • Onko avoinna olevaan työpaikkaan kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivia työntekijöitä EU- ja ETA-alueelta? Arvioinnissa huomioidaan myös muut alueelliseen työmarkkinatilanteeseen vaikuttavat tekijät, kuten ELY-keskusten laatimat alueelliset linjaukset ulkomaisen työvoiman käytön edellytyksistä. TE-toimisto voi edellyttää työpaikan ilmoittamista avoimeksi omiin työnvälityspalveluihinsa ja Euroopan maiden välillä työpaikkailmoituksia välittävään EURES-palveluun. Perusteita työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle ei ole, jos omalta työmarkkina-alueelta on rekrytoitavissa työntekijöitä kohtuullisessa ajassa.
  • Ovatko tarjotun työsuhteen ehdot Suomen työlainsäädännön ja mahdollisesti sovellettavan alakohtaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia? Ulkomaalaisen työsuhteiden ehtojen on vastattava suomalaisiin työntekijöihin samalla alalla noudatettavaa käytäntöä kaikin tavoin, myös palkkauksen osalta. Myös ulkomaisen työnantajan Suomeen lähettämiin työntekijöihin on sovellettava Suomessa suoritettavassa työssä vähintään Suomen työlainsäädännön ja alan palkkauksen tasoa.
  • Onko työnantajalla realistiset edellytykset huolehtia työnantajavelvoitteistaan? Asian arvioimiseksi TE-toimisto voi pyytää lisäselvityksiä, kuten vakuutustodistuksen hoidetuista lakisääteisistä vakuutusmaksuista tai tiedon työnantajan työkohteista. Työntekijän edellytyksiä arvioidessaan TE-toimisto varmistaa, että työntekijällä on työn mahdollisesti vaatima koulutus ja luvat. TE-toimiston on myös vakuututtava siitä, että työntekijän toimeentulo Suomessa on turvattu ansiotyöllä työntekijän oleskeluluvan voimassaoloaikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Kaakkois-Suomen TE-toimisto

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Savon TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Pohjois-Savon TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto

Palvelusta vastaa

TE-toimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 30.6.2023