suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Työvoimakoulutus

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinopalveluiden hankkimaa koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kouluttajien kanssa. Tämän lisäksi voit hakea Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä työnantajien kanssa.

Työvoimakoulutuksen tarkoituksena on tarjota ammatillisia valmiuksiasi ja työllistymistäsi edistävää koulutusta. Se voi olla:

 • perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintotavoitteista
 • tutkinnon osia
 • jatko- tai täydennyskoulutusta
 • yrittäjyyskoulutusta
 • kotoutumiskoulutusta

Erityistapauksissa TE-toimiston päätöksellä koulutus voi olla:

 • aikuisten perusopetusta
 • korkeakoulututkintoon johtavia opintoja
 • erilaisia työssä tarvittavia kortteja ja lupia (esim. hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti, taksiautoilijan ammatinharjoittamislupa, aluetuntemuskurssi, ammattipätevyyskoulutukset)

TE-toimiston tarjoama työvoimakoulutus suunnataan aloille, joilla on suurin tarve työntekijöistä. Jos haluat hankkia työssä tarvittavan kortin tai luvan työvoimakoulutuksena, sinulla tulee olla tiedossa korttia tai lupaa edellyttävä työpaikka tai sinun tulee muulla tavoin osoittaa, että lupakorttikoulutus parantaa työllistymistäsi olennaisesti ja välittömästi.

Työvoimakoulutus on sinulle maksutonta, joten sinun ei tarvitse maksaa osallistumis- tai tutkintomaksuja. Tosin esimerkiksi kuljetusalan koulutuksissa mahdollinen ajokortin suorittaminen on omakustanteinen.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Toimi näin

Haussa olevat työvoimakoulutukset näet TE-palveluiden verkkosivulta. Samalla sivustolla voit myös ottaa käyttöösi Koulutusvahdin, jolla saat sähköpostiisi tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista.

Miten haen koulutukseen?

Hae työvoimakoulutukseen verkkoasioinnissa. Todista henkilöllisyytesi tunnistautumalla ennen koulutushakemuksen täyttämistä, tai henkilökohtaisesti paikallisessa TE-toimistossa passilla tai henkilökortilla.

Ellet voi käyttää verkkoasiointia, voit hakea koulutukseen myös Hakemus työvoimakoulutukseen -lomakkeella.

Tutustu huolellisesti sinua kiinnostavan koulutuksen pääsyvaatimuksiin ennen kuin jätät hakemuksesi.

Jos olet työtön, voit hakea TE-toimistolta korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista matkasta:

 • työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen
 • oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä tai henkilöitä, joiden työt ovat loppumassa. Voit kuitenkin tulla valituksi vaikka olisit työssä tai yrittäjä, jos koulutuksen todetaan edistävän työllistymistäsi nykyisessä työssäsi tai tukevan alan vaihtoa. Koska koulutukset ovat aikuiskoulutusta, alle 20-vuotiaat pääsevät niihin harvoin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitsee valintaryhmä, johon kuuluu TE-palvelujen asiantuntijoita ja koulutuksen järjestäjän edustaja. Kun työnantaja on mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa, osallistuu valintoihin myös työnantajan edustaja. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita.

Valinta tehdään hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella. Koulutuksen alussa voi olla myös kartoitusjakso, jonka jälkeen vain osa opiskelijoista jatkaa opiskelua.

Valinnassa huomioitavia asioita:

 • TE-toimisto on todennut, että hakijalla on koulutustarve.
 • Opiskelijoiksi valitaan henkilöitä, jotka soveltuvat koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan työhön. Soveltuvuus määritellään kyseisen ammattialan tai ammatin edellyttämien taitojen, ominaisuuksien ja terveydellisten vaatimusten perusteella.
 • Hakijan oma kiinnostus ja motivaatio opiskeluun ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeitä – siksi näitä kysytään myös hakemuksessa.
 • Valinnassa arvioidaan myös aikaisempaa koulutusta ja työkokemusta sekä sitä, millainen vaikutus koulutuksella on työllistymiseesi.
 • Osa koulutuksista on suunniteltu etukäteen rajatulle kohderyhmälle kuten pitkään työttömänä olleille, maahanmuuttajille tai tietylle ikäryhmälle.

Valinnasta tiedottaminen:

Opiskelijavalinnoista vastaava TE-toimisto ilmoittaa valintapäätöksestä hakijoille kirjeellä yleensä noin kuukauden kuluessa siitä, kun koulutuksen hakuaika on päättynyt. Tunnistautuneena voit seurata koulutushakemusten tilannetta verkkoasioinnissa.

Jos sinut valitaan työvoimakoulutukseen, saat koulutuksen järjestäjältä yleensä erillisen kutsun koulutukseen. Kutsussa kerrotaan tarkemmat tiedot koulutuksen alkamisesta ja muista järjestelyistä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Muut vastuuorganisaatiotKeski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 16.1.2020